Svet javnega zavoda KGLU

V skladu z Odlokom o ustanovitvi je ob direktorju organ vodenja zavoda tudi Svet javnega zavoda KGLU.

ČLANI SVETA


 Svet zavoda sestavlja sedem članov, od tega so štirje predstavniki ustanoviteljev:

-        imenovanje MO Slovenj Gradec:
         Ivan Ledinek,
         Martina Šisernik,
         Cvetka Hartman,

-        imenovanje Občine Ravne na Koroškem:
         Natalija Kotnik Haber;

-        dva predstavnika t. i. zainteresirane javnosti:

         Irena Gajser (imenovanje ZDSLU),

         Irena Černovšek (imenovanje Zveza kulturnih društev Ravne);

-        en član izmed zaposlenih v galeriji:

         Nina Popič.

Poslovnik sveta galerije (pdf)

 

Svet opravlja tudi naloge strokovnega (umetniškega) sveta. Vodstvo galerije za strokovna
vprašanja po potrebi imenuje tudi posvetovalna telesa, sicer pa strokovna vprašanja rešuje
programski vodja galerije in strokovni kolegij, ki ga sestavljajo strokovni delavci galerije.