katalog

Avtorji besedila: Marko Košan
Izdala in založila: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2016
Naklada: 300 izvodov
Cena: 7 Eur

katalog

Avtorica besedila: Katarina Hergold Germ
Izdala in založila: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto...

katalog

Avtor besedila: Jernej Kožar
Izdala in založila: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2016
Naklada: 200 izvodov
Cena: 2 Eur

Avtorica: Katarina Hergold Germ, Tjaša Rener (ilustracije)
Izdala in založila: Koroška galerija likovnih umetnosti, Založba Cerdonis
Leto...

Avtorji: Boris Buden, Jelena Vesić, Vladimir Jerić Vlidi, Aida Sanchez de Serdio Martin, Barbara Steiner and Anna Lena von Helldorff, Oriol Fontdevila, Gordana Nikolić, Sanja...

katalog

Avtorji besedila: Jernej Kožar
Izdala in založila: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2015
Naklada: 150 izvodov
Cena: 10 Eur

katalog

Avtorji besedila: Božidar Zrinski
Izdala in založila: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2015
Naklada: 400 izvodov
Cena: 10 Eur

katalog

Avtorji besedila: Marko KOšan
Izdala in založila: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2015
Naklada: 00 izvodov
Cena: 20 Eur

1979

Avtorji besedil: dr. Anton Vratuša, Helmut Naue, Drago Plešivčnik, Dragoš Kalajić, Enrico Crispolti, Igor Zidić, Stane Bernik, Aleksander Bassin, Raoul-Jean Moulin

Izdal/a: Umetnostni...

1979

Avtor besedila: Aleksander Bassin

Izdal/a: Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1979

Cena: katalog na voljo v knjižnici KGLU

1979

Avtorji besedil: Tatjana Pregl, Tomaž Kržišnik, Peter Krečič, Lado Pengov

Izdal/a: Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1979

Naklada: 800...

1980

Avtor besedila: Franc Zalar

Izdal/a: Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1980

Naklada: 1000 izvodov

Cena: zloženka na voljo v knjižnici KGLU

1980

Avtor besedila: Niko R. Kolar

Izdal/a: Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1980

Cena: zloženka na voljo v knjižnici KGLU

1981

Avtorji besedil: Karel Pečko, Milena Zlatar

Izdal/a: Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1981

Naklada: 400 izvodov

Cena: katalog na voljo v knjižnici...

1981

Avtorji besedil: Ivan Sedej, Bošnjak Sreto, Suzanne Otlet, Melita Stele-Možina, Tomaž Brejc

Izdal/a: Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1981

Cena: zloženka...

1981

Avtorji besedil: dr. Iva Curk, Mira Strmčnik-Gulič, Stanko Pahič, Ivan Tušek

Izdal/a: Občinska kulturna skupnost in Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

Leto izdaje:...

1981

Avtorja besedil: Cene Avguštin, Janez Mesesnel

Izdal/a:

Leto izdaje: 1981

Cena: katalog na voljo v knjižnici KGLU

1982

Avtorja besedil: Karel Pečko, Milena Zlatar

Izdal/a: Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1982

Naklada: 400 izvodov

Cena: katalog na voljo v knjižnici...