Sodelovanja


Koroška galerija likovnih umetnosti je kot regionalni muzej za vizualno umetnost vpeta v mnoge mednarodne in nacionalne mreže, sodelovanja in povezovanja. Vodilo pri vzpostavljanju stikov in skupnih projektov z drugimi institucijami, tako iz Slovenije in tujine je bogatenje in dopolnjevanje že obstoječih vsebin, pa tudi vzpostavljanje novih idejnih programskih zasnov.