ČAS ZA ZGODBE
12. oktober - 3. december 2017
ČAS ZA ZGODBE
Opis

Razstava Čas za zgodbe je del mednarodnega projekta, ki se osredotoča na kulturne kontekste in izročila, ki se prenašajo ravno skozi zgodbe, te pa nudijo možnost za izgradnjo in vzpostavljanje novih, kolektivnih in povezanih spominov in izkušenj kljub kulturnim razlikam, ki ločujejo evropski in arabski svet. V septembru so v Slovenj Gradcu potekale rezidence, gostovali so naslednji umetniki: Nika Autor, Vesna Bukovec, Nadine Kaadan, Jure Markota, Jalal Maghout, Škart. Tekom bivanja v Slovenj Gradcu so umetniki izvajali delavnice in sodelovali na pogovorih ter predstavitvah, zasnovali pa so tudi dela, namenjena razstavljanju v javnem prostoru, ki bodo na ogled sočasno z razstavo Migracije strahu. Kustosinji razstave v javnem prostoru, ki se bo selila tudi v partnerska mesta: Gradec, Berlin in Zagreb, sta Katarina Hergold Germ in Andreja Hribernik.

Sodelujoči umetniki na razstavi Čas za zgodbe v javnem prostoru: Nika Autor, Kim Albrecht, Vesna Bukovec, Lana Čmajčanin, Nadine Kaadan, Jure Markota, Jalal Maghout, Škart.

Čas za zgodbe izpostavlja pomen poznavanja kulturne zgodovine različnih narodov in okolij, saj je ravno poznavanje prva skupna točka na poti k razumevanju drugih kultur, ki prihajajo v Evropo z migracijskimi tokovi. Povabljeni umetniki bodo reinterpretirali kulturno zgodovino in kulturne kontekste tako evropskega kot arabskega sveta. Izpostavljali bodo vprašanja v zvezi s postulati, kot so humanost, mir, vojna, dobro in slabo, ter hkrati preizpraševali vlogo posameznika in s tem tudi odgovornost posameznika do sočloveka. Vabljeni umetniki bodo v parih izvajali delavnice, na katerih bodo skozi dialog z udeleženci razvijali nove interpretacije tradicionalnih motivov v luči migrantske krize. Čeprav se bodo nekatera predstavljena umetniška dela dotikala globalnih vprašanj, večina sodelujočih umetnikov k temi pristopa s pozicije posameznika in lastnega doživljanja trenutne situacije. Umetniki bodo predstavili njihov način dela in problematiko, s katero se ukvarjajo, ter izhodišča za novo nastajajoča dela, ki bodo vključena v razstavo Čas za zgodbe (12. 10., KGLU), ki bo potekala pod krovnim imenom Na-poti.


Story Time emphasises the significance of knowing the cultural histories of various nations and milieus, for it is precisely this knowledge that represents the first common point on the way towards understanding other cultures arriving in Europe with migratory flows. The invited artists will reinterpret cultural histories and cultural contexts from both European and Arabic worlds. They will emphasise questions related to postulates such as humanity, peace, war, good and evil, and, at the same time, they will interrogate the role of the individual and thus also the individual’s responsibility towards fellow human beings. The invited artists will convene workshops in pairs. In the workshops, they will use dialogue to develop new interpretations of traditional motifs in the light of the migrant crisis. Although some of the presented artworks touch upon global issues, most of the participating artists approach the topic from the individual’s position and experience of the present situation. The artists will present their working methods and the issues they have been tackling as well as the starting points for the newly conceived works, which will be included in the Story Time exhibition (12. 10., KGLU), which will be on display under the umbrella title of In/On the Way.

***

Program / Programme:

Harun in jasmin – branje pravljice za otroke in ustvarjalnica
The Jasmine Snezze – reading and workshop for children
13. 9., 17:00, KGLU


Nadine Kaadan je pravljičarka in ilustratorka s koreninami iz Sirije, ki bo skupaj s kustosinjo pedagoginjo KGLU Nino Popič izvedla branje pravljice in delavnico za otroke. Pravljica Harun in jasmin govori o mucku Harunu, ki živi v Damasku in ga grozno moti vonj po jasminu, ki se širi po mestu. Otroci bodo spoznali mucka in njegove naklepe, kako se znebiti motečega vonja. Delavnica je namenjena otrokom od 6. do 10. leta. Prijave na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .


Nadine Kaadan is an illustrator and storyteller of Syrian descent. Together with the museum’s curator pedagogue Nina Popič, she will convene a reading of the story and a workshop for children.

***


Pogovor z umetniki / Artist Talk:
Vesna Bukovec, Nadine Kaadan, Jalal Maghout, Jure Markota
14. 9., 18:00, Čajnica PEČ,
v slabem vremenu / in case of bad weather: KGLU


Predstavitev in pogovor z umetniki, ki sodelujejo na rezidencah v okviru projekta Čas za zgodbe.
Sodelujoči: Vesna Bukovec, Nadine Kaadan, Jalal Maghout in Jure Markota.
Pogovor bo povezovala Andreja Hribernik.


Presentation and conversation with the artists participating in the residencies as part of the Story Time project.


***


Nadine Kaadan & Vesna Bukovec – Zelišča brez meja /
Herbs Without Borders
Sajenje zelišč in nabiranje zgodb / Planting Herbs and Picking Stories
14. 9., 19:00, Čajnica PEČ

Delavnica je namenjena druženju in zbiranju osebnih zgodb in spominov na zelišča, kot so jih uporabljale naše babice. Skozi delavnico želimo razviti dialog in medkulturno izmenjavo. Skupaj bomo mestno zeliščno gredico zasadili z zelišči, značilnimi za kulture bližnjega vzhoda, pa tudi z avtohtonimi zelišči, ki se uporabljajo v koroški kuhinji.


Delavnica bo izvedena v sodelovanju z Ekološkim društvom Slovenj Gradec.

Workshop about herbs, designed as an opportunity for socialising and collecting personal stories and memories about herbs. The workshop aims to develop a dialogue and a cultural exchange through looking at various culinary herbs.


***


Jalal Maghout & Jure Markota – Dva medija, en jezik /
Two Media, One Language
15. 9., 17:00, KGLU
Jalal Maghout in Jure Markota bosta v medsebojnem intervjuju v interakciji z obiskovalci govorila o svojem delu in o soočanju s trenutno politično situacijo.


Jalal Maghout and Jure Markota interview each other, talking about their works and how they deal with the current political issues. The discussion will include a Q&A session with the audience.


***


Projekcija filmov Jalala Maghouta in diskusija /
Film screenings and discussion with the artist Jalal Maghout
15. 9., ob 19:00 Čajnica PEČ


Jalal Maghout, filmski ustvarjalec sirskih korenin, trenutno živi in dela v Berlinu. Diplomski študij za vizualno komunikacijo je končal na univerzi v Damasku, kjer je nekaj časa tudi poučeval. Trenutno nadaljuje magistrski študij s področja filma na berlinski univerzi.
Predvajani filmi: Selfie Attempt (2016, 1’11’’), Strive (2017, 1’27’’), Canvas on Mixed Media (2013, 5’12’’), Suleima (2014, 15’04’’)
Filmi so v angleškem jeziku.


Screenings of films by Syrian filmmaker Jalal Maghout.


ŠKART (Djordje Balmazović & Dragan Protić) –
Vse poti vodijo tudi v Slovenj Gradec /
All the roads lead also to Slovenj Gradec
25.–29. 9., vsak dan / every day 10:00–13:00, KGLU


Na delavnici bodo udeleženci spoznali in komentirali migracijske zem- ljevide ter se pogovarjali o lastnih izkušnjah o migracijah ter prilagajanju različnim sredinam. Delavnica je usmerjena v aktivno sodelovanje umetnikov z udeleženci, ki bodo iz zbranih zgodb in risb skupaj izdelali nove migracijske zemljevide.
Delavnica za odrasle bo potekala vsak dan od 25. do 29. septembra. Prijave na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .


Workshop participants will get to know and comment on migration maps and they will share their own experiences of migration and adaptation to various communities.

***

Delavnica angažiranega filma z Niko Autor /
Engaged Cinema Workshop with Nika Autor

27. 9., 17:00, KGLU


Delavnica angažiranega filma bo namenjena prikazu ključnih zgodovinskih in geografsko razpršenih del, ki jih umeščamo na področje angažiranega filma. Na delavnici se bomo skozi različne primere filmskih praks osredotočili na področje angažiranega dokumentarnega in esejističnega filma ter obzorniških poskusov. Premišljevali bomo o njihovih konceptualnih in formalnih določilih in uporabljenih filmskih metodah.


In this workshop, using various examples of film practices, we shall focus on the fields of engaged cinema, essay films and newsreel experiments.

***

Projekt Čas za zgodbe povezuje pet evropskih organizacij: založbo Izvori, d. o. o., iz Zagreba, organizacijo Inter-kulturo, d. o. o., iz Maribora, Avstrijsko društvo za otroško psihologijo iz Gradca (Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie), podjetje Studio Gaus GmbH iz Berlina ter Koroško galerijo likovnih umetnosti. Različni partnerji v projektu predstavljajo platformo za izvedbo aktivnosti, ki je usmerjena k vzpostavljanju in utrjevanju medkulturnega dialoga.


The Story Time project connects five European organisations: the publishing house Izvori, LLC, from Zagreb; the organisation Inter – kultura, LLC, from Maribor; the Austrian Society for Children’s Philosophy (Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie) from Graz; the company Studio Gaus, LLC, from Berlin; and the Museum of Modern and Contemporary Art Koroška (KGLU) from Slovenj Gradec. The diverse project partners form a platform for the execution of activities aimed at establishing and consolidating intercultural dialogue.


Projekt Story Time / Čas za zgodbe podpira program
Ustvarjalna Evropa.
Logo_CreativeEurope_RIGHT_SLmali