UMETNOST ZAVZEMA ULICE
16. september 2017
UMETNOST ZAVZEMA ULICE
Opis

Lana Čmajčanin
Stella Felder
Clemens Hutter
Artur Magrot
Jure Markota

Odprtje z javnim vodstvom, 16. 9., 17:00,
(Pričetek na Glavnem trgu 24) /
Opening with a guided tour, 16. 9., 5 pm.,
(Meeting point Glavni trg 24)

Artist Residencies in Slovenj Gradec
11.–16. 9. 2017


Kontekst rezidenc se navezuje na naziv Mesta glasnika miru OZN, ki ga je Slovenj Gradec pridobil leta 1989 v veliki meri tudi zaradi razstav in aktivnosti, ki so potekale v okviru umetnostnega pavilijona, danes Koroške galerije likovnih umetnosti. Muzej je bil ustanovljen leta 1957, posebno mesto tako v slovenskem kot tudi tujem kulturnem polju pa je institucija pridobila z organi- zacijo mednarodnih razstav, ki so promovirale mir, solidarnost in razumevanje v 60., 70. in 80. letih. Danes je potrebno pogledati na preteklost v zgodovinskem kontekstu, upoštevajoč tedanjo politično situacijo in usmeritev k skupni državi Jugoslaviji ter njeno pomembno vlogo znotraj gibanja neuvrščenih. Kljub temu pa nas ta preteklost tudi danes opozarja na pomen umetnosti in njena sporočila, ki izpostavljajo vsebine in teme, ki so včasih v splošnem družbenem diskurzu izgubljene ali prezrte.


The idea of the residency is related to Slovenj Gradec’s title of UN Peace Messenger City, which was conferred on the city back in 1989, and is also connected with the exhibitions and various activities of the museum, which today is known as the Museum of Modern and Contemporary Art Koroška. The museum was established in 1957, and throughout the 1960s, 70s and 80s the museum hosted large international art exhibitions that put the institution on the national as well as international art map. These exhibitions worked to promote values such as peace, solidarity and understanding among nations. Today we look back at these activities in terms of their historical context, and at Yugoslavia as part of the Non-Aligned Movement. This past remains important, and bears an important message – that art can raise awareness and bring to light certain topics, views and approaches – that constitute an integral part of the general, ongoing discourse.

Sodelujoči umetniki / Participating artists:

Lana Čmajčanin
(1983, Bosna in Hercegovina / Bosnia and Herzegovina)


Diplomirala je leta 2007 na likovni akademiji, na oddelku za kiparstvo univerze v Sarajevu. Trenutno je vpisana na doktorski študij na akademiji za likovno umetnost na Dunaju. Njena dela obsegajo prostorske in zvočne instalacije ter performanse. Svojo umetniško prakso pogosto povezuje z določenim prostorom ali političnim okvirjem, v širšem kontekstu pa v svoja dela vključuje tudi teme, povezane z ženskimi vprašanji in telesom.


Lana Čmajčanin graduated from the Academy of Fine Arts, Department of Sculpture, University of Sarajevo in 2007. Currently she is a PhD candidate at the Academy of Fine Arts Vienna. Her work comprises installations, video-works, performances and sound installations. Čmajčanin’s socially-engaged artistic practice is often situated in and incorporates strong references to a specific place, the surrounding political framework, and more widely also deals with women’s roles and the female body.


Stella Felder
(1954, Avstrija / Austia)


Odraščala je v Attnagu in Vöcklabrucku ter končala študij na pedagoški akademiji v Linzu. Je članica različnih umetniških združenj in društev, med njimi Attergau Color Circle, Hausruckviertler Kunstkreis and Academie des Arts Europeen. Ukvarja se predvsem s slikarstvom.


Stela Felder grew up in Attnang and Vöcklabruck. She graduated from the Pedagogical Academy in Linz and has taken many art courses and classes with a number of artistic mentors. She is a member of several art associations, among them the Attergau Color Circle, Hausruckviertler Kunstkreis and Academie des Arts Europeen. Stella works largely in painting.

Clemens Hutter
(1985, Nemčija / Germany)


Na Nurenberški akademiji za likovno umetnost je študiral kipartsvo in slikarstvo. Od leta 2014 je tudi član združenja Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern. Večinoma se ukvarja z jeklom in raziskuje možnosti materiala.


Clemens studies sculpture and painting at the Art Academy in Nürnberg. Since 2014 he has been a member of the Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern art association. Clemens works largely in steel, and through his work explores the material and its myriad possibilities.


Artur Magrot
(1985, Republika Češka / Czech Republic)


Obiskoval je srednjo šolo za umetnost in oblikovanje Sv. Agnes v Češkem Krumlovu, kjer se je posvečal predvsem kamnitim skulpturam in fotografiji. Od leta 2014 obiskuje akademijo za likovno umetnost v Pragi, oddelek za intermedijsko umetnost. Je ustanovitelj eksperimentalnega uličnega projekta Ukradená galerie (Ukradena galerija), osredotoča se na prostorsko specifične akcije in intervencije v javnem prostoru.


Artur Magrot attended the Secondary School of Art and Design of St. Agnes of Bohemia in Český Krumlov, focusing on stone sculpture and photography. Since 2014 he has been studying at the Academy of Fine Arts in Prague at the Studio of Intermedia Work. He is the founder of the experimental street-art project Ukradená galerie (The Stolen Gallery) and focuses on site-specific actions and interventions in public space.


Jure Markota
(1985, Slovenija / Slovenia)


Leta 2011 je diplomiral iz kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, vmes pa je študiral še na Fakulteti za arhitekturo. Dela na različnih umetniških poljih, blizu so mu prostorsko specifične postavitve, v katerih tematizira aktualne družbene pojave.


Jure Markota graduated from the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana, department of sculpture in 2011. Since then he has also been studying at the Faculty of Architecture. Jure works in various art fields, focusing on site-specific settings that deal thematically with current social issues.

***


Umetnost zavzema ulice je naslov umetniške rezidence, v okviru katere bo pet umetnikov iz petih različnih držav v tednu med 11. in 16. septembrom zasnovalo in izvedlo dela v javnem prostoru, ki tematizirajo aktualne geopolitične in družbene procese, povezane z migracijami. V svojih delih bodo vabljeni umetniki izpostavljali vprašanja na teme, kot so humanost, mir, vojna, ter hkrati preizpraševali vlogo posameznika in odgovornosti posameznika do sočloveka.


Art Claims the Streets is the title of the artist residency taking place 11–16 September. Five artists from five different countries will conceptualize works for public space focusing on the geo-political and social processes connected to the subject of migration. The invited artists are asked to develop works around themes like humanity, peace, and war, and at the same time to raise the question of individual responsibility towards one’s fellow human beings.


Umetniške rezidence Umetnost zavzema ulice potekajo v okviru projekta Moje mesto tvoje mesto, v katerem Slovenj Gradec sodeluje s partnerskima mestoma Hauzenberg in Vöcklabruck, izvaja pa ga Koroška galerija likovnih umetnosti v sodelovanju z Javnim zavodom Spotur in Mestno občino Slovenj Gradec. Projekt je podprt s strani programa Evropa za državljane – Pobratena mesta.


The Art Claims the Streets art residencies are part of the larger project My Town is Your Town. The project is a collaborative effort between Slovenj Gradec, Hauzenberg and Vöcklabruck, and run by the Museum of Modern and Contemporary Art Koroška in collaboration with SPOTUR and the municipality of Slovenj Gradec. The project is supported by the Europe for Citizens – Town Twinning programme

logo_europa_za_dravljane