Maria Papadimitriou

Študirala vizualno umetnost na ENSBA v Parizu(1981-1986). Znana je kot umetnica, ki uspešno razvija projekte sodelovanja in skupinskega dela, ki osvetljujejo medsebojne učinke umetnosti in družbene stvarnosti. Od leta 2001 z nazivom izredna profesorica za umetnost in okolje poučuje na arhitekturnem oddelku Tesalijske
univerze v Volosu, Grčija.