Anton Repnik

Rodil se je leta 1935 v Sv. Vidu pri Vuzenici. Član Društva slovenskih likovnih umetnikov je postal leta 1970. Prvič je razstavljal na skupinski razstavi Slovenski samouki leta 1963 v Celju, samostojno pa že leta 1965 v Mariboru, Velenju in Šoštanju. Sledile so številne razstave, samostojne in skupinske; skupinsko je razstavljal več kot devetdesetkrat. Za likovno ustvarjanje je prejel več nagrad in priznanj, med njimi posebno diplomo na slovenjgraški razstavi Mir, humanost in prijateljstvo med narodi leta 1965, nagrado občine Radlje ob Dravi za dosežke na kulturno umetniškem področju leta 1966, plakete za sodelovanje na trebanjskih likovnih taborih, med temi zlato plaketo Tabora leta 1977, Gran prix de al collection Winston les peintres et sculpteurs naifs Jugoslaves leta 1974, Bernekerjevo plaketo za ustvarjalne dosežke leta 1987 ter mnoga druga priznanja in nagrade. Od leta 1965 živi in ustvarja na Muti, kjer ima atelje in zasebno galerijo.

Model: 1995

Anton Repnik: Risbe in slike

Avtor besedila: Milena Zlatar

Izdala in založila: Galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1995

Naklada: 1000...

Model: 28.12.1995 - 28.1.1996
Kustodinja Milena Zlatar. Vabilo, katalog.
Model: 6.2. - 30.3.1987
Kustodinja Milena Zlatar. Vabilo - zloženka, razglednica, katalog