Darko Slavec

Biografija:
DARKO SLAVEC se je rodil leta 1951 v Postojni. Šolal se je na Akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1975 pri prof. Jelisavi Čopič. Je dobitnik Študentske Prešernove nagrade za leto 1974. Leta 1977 je končal še slikarsko specialko pri prof. Gabrijelu Stupici in leta 1980 še grafično specialko pri prof. Bogdanu Borčiću.  Zaposlen je kot redni profesor za risanje in slikanje na Katedri za oblikovanje tekstilij in oblačil Oddelka za tekstilstvo Naravoslovno tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Poučuje predmete s področja likovne umetnosti, oblikovanja in fotografije. Je soustanovitelj Visoke strokovne šole za risanje in slikanje v Ljubljani; kjer je bil profesor od njene ustanovitve leta 1990 do leta 2010. Med leti 1997 in 2003 je bil mentor na likovni šoli Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani. Pripravil in vodil je več likovnih tečajev za različne ciljne skupine.
Področja njegovega ustvarjanja so slikarstvo, grafika, fotografija in oblikovanje. Objavlja strokovna besedila  s področja pedagogike, likovne kritike, oblikovanja in fotografije. Izdal je dve knjigi s področja oblikovanja in fotografije ter napisal več recenzij za knjižne izdaje in  številne spremne tekste v katalogih različnih likovnih in fotografskih ustvarjalcev ob njihovih predstavitvah.
V letu 2009 je bil v uredništvu dokumentarnih filmov TV Slovenije posnet dokumentarni portret Darko Slavec: »Od kruha do zvezd« (scenarij Iztok Premrov, režija Brane Bitenc).
Živi in ustvarja v Ljubljani in Orehku pri Postojni.

Model: 9. september - 16. oktober 2011

Darko Slavec se je rodil leta 1951 v vasi Orehek pri Postojni. Narava mu je bila blizu, tudi v duhovnem pomenu. Znal je opazovati. Na Likovno akademijo v Ljubljani se je vpisal leta 1971. Tam so ga poučevali Nikolaj Omerza, Zoran Didek, Kiar Meško in Gabriel Stupica. Diplomiral je leta 1975 (Špelca Čopič), leta 1977 je končal slikarsko specialko pri Gabrielu Stupici. Ugledni slikarji, ki so mu dali odlične podlage v risbi, barvnem realizmu in tudi čisti slikarski izkušnji pri eksperimentiranju z barvo in gradnjo teksture slikovnega polja. Obdobje kreativne risbe vključuje tudi študij na grafični specialki pri profesorju Bogdanu Borčiću, ki jo je zaključil leta 1980. Obvlada različne risarske, slikarske in grafične tehnike. Pozneje je razvil samosvoj slog, osebno mitologijo, ki jo je gradil od sedemdesetih let dvajsetega stoletja dalje. Prepoznamo ga v kontinuiteti tistega dela slovenskega slikarstva, ki je bilo zavezano figuraliki in predmetnemu svetu. Stilno bi ga mogli umestiti med magični realizem in (nad)realizem; v zadnjem obdobju pa prehaja v abstrakcijo.
Dosedanji opus je umetnik razdelil na cikle »Kruh, svet in kozmos«, »Človek in vesolje«, »Sanje velike kopalke«, »Sonca« in »Deus«. V ciklih nastajajoče fotografije nosijo naslove »Lepa Vida«, »Predori« in »Asimetrična simetrija Bohinjskega jezera«. Vsi cikli, razen fotografskega, se nanašajo na kozmos.