Beate Landen

BEATE LANDEN Rojena v Ludwigshafnu v Nemčiji, živi in dela v Gradcu. Najprej študirala molekularno biologijo, nato se je posvetila umetnosti. Kot asistentka je delala v atlejeju Arnulfa Rainerja, študirala na Umetniški akademiji v Bad Reichenhallu pri Lüpertzu, Nitschu inTomschiczeku.