2014

2014

Ekspresivna figuralika v slovenski in avstrijski umetnosti

Razstava PODOBE TELESA je rezultat prepletanja usod ljudi, ki živijo ali so živeli v krajih ob meji, tako v Sloveniji kot v Avstriji. Pri tokratni razstavi gre za iskanje dialoga med najvidnejšimi predstavniki moderne in sodobne figuralike v Sloveniji in na avstrijskem Koroškem. Razstava je zasnovana kot ena razstava na dveh lokacijah, v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu in v Muzeju Wernerja Berga v Pliberku, ki v svoji formi simbolično govori o želji po intenzivnejšemu dialogu med prebivalci tega obmejnega področja.

Avtorji besedila: Marko Košan, Christine Wetzlinger – Grundnig
Izdala in založila: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec, Werner Berg Museum Bleiburg
Leto izdaje: maj 2014
Naklada: 500 izvodov
Cena: 10€

2014

Paviljon slovenjgraške galerije tokrat predstavlja akademskega slikarja Sama Perparja, ki je slike izjemno velikih dimenzij naslikal posebej za ambientalno postavitev v tem prostoru. Napolnjene so z igrivim nabojem prostodušne in snovno bogate kreativne moči, ki v sebi skriva tudi veliko mero discipline in izvežbane slikarske veščine, pri delu v ateljeju strnjene v nekakšen slikarski ritual. Razstavni katalog, ki je izšel ob otvoritvi razstave, poleg pregleda umetnikovega ustvarjanja predstavlja še reprodukcijo umetnikovih del na razstavi.

Avtor besedila: Marko Košan
Izdala in založila: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: maj 2014
Naklada: 300 izvodov
Cena: 5€

2014

VERONIKA DREIER, DORIS JAUK-HINZ, BEATE LANDEN, BERENIKE WASSERTHAL-ZUCCARI

V Koroški galeriji likovnih umetnosti so v okviru avtorskega kuratorskega projekta, ki ga je pripravila umetnostna zgodovinarka Edith Risse iz avstrijskega Gradca, na ogled dela Veronike Dreier, Doris Jauk-Hinz, Beate Landen in Berenike Wasserthal-Zuccari. Projekt »The Day After« - Dan potem nakazuje potrebo po družbenem preobratu in nepogrešljivi specifični vlogi žensk v njem. Namen razstave je, da postavi močne osebnosti umetnic v ospredje. Slednje so se dotaknile in oblikovale domačo krajino umetnosti v preteklosti in sedanjosti. Njihovi glasovi bodo imeli težo tudi v prihodnosti, tudi »dan potem«. Razstavo, ki je bila realizirana kot čezmejna izmenjava razstav med Koroško in Avstrijsko Štajersko, spremlja tudi publikacija, ki umetnice in njihova dela podrobneje predstavlja.

Avtor besedila: Edith Risse
Leto izdaje: 2014
Cena: 10€