2005

2005

Kiparstvo Matjaža Počivavška zaznamujeta dve kovini: železo in bron. Iz brona gradi skulpture manjših dimenzij, iz železa pa monumentalne bloke surovega, le na prvi stopnji obdelanega materiala. V najnovejših delih Počivavšek sestavlja oba materiala in prav s temi najnovejšimi deli se bo prvič predstavil tudi v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Vzporedno z razstavo je izšel tudi katalog, ki umetnika in njegovo delo podrobneje predstavlja.

Avtor besedila: Jernej Kožar
Izdala: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2005
Cena: katalog na voljo v knjižnici KGLU

2005

V Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec se je predstavil eden najpomembnejših umetnikov 20. stoletja Srbije in prej Jugoslavije, Dušan Otašević. Otašević izdeluje slike – reliefe iz vezanih plošč, iz katerih izreže posamezne dele slike, na katere pritrdi platno, ki ga nato prebarva z monohromnimi barvami. Ob koncu razstave je izšel katalog s teksti Jernej Kožarja in Ješe Denegrija in reprodukcijami Otaševičevih del.

Avtorja besedila: Jernej Kožar, Ješa Denegri
Izdala: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2005
Cena: 8€

2005

Roman Makše, Dragica Čadež, Jiři Bezlaj

Ko je Koroška galerija likovnih umetnost k sodelovanju, da v njenih prostorih predstavi svoja novejša dela, povabila Romana Makšeta, se mu je porodila misel, da del njemu odmerjenega prostora odstopi kiparjema Dragici Čadež in Jiřiju Bezlaju. Kiparji Roman Makše, Dragica Čadež in Jiŕi Bezlaj, razen tega, da so vsi trije kiparji, nimajo veliko skupnega. Dragica Čadež in Roman Makše skulpture izdelujeta tako, da jih sestavljata. Makše in Bezlaj pripovedujeta intimne zgodbe na več nivojih, Čadeževi in Bezlaju pa je skupno omejevanje kiparskega izraza na en material, na vitalizem materiala.

Avtorja besedila: Jernej Kožar, Roman Makše
Izdala: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2005
Cena: 8€

2005

Retrospektiva 1962 – 2000

Razstava Pina Poggija, »Brez modrine neba je drugače«, je prikazala 40 let aktivnega umetniškega dela od klasičnega kiparstva, prek konceptualnih del, risb in skic, videov, performansov, do instalacij – environmentov. Na razstavi smo želeli poudariti predvsem Poggijeve instalacije, environmente.

Avtorji besedil: Enrico Crispolti, Jože Horvat, Jernej Kožar, Pino Poggi, Helmut Schneider, Simona Vidmar
Izdala: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec, Cerdonis Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2004
Cena: katalog na voljo v knjižnici KGLU

2005

Mednarodna fotografska razstava

Ob priložnosti mednarodne konference Mest glasnikov miru je nastala mednarodna likovna razstava s preprostim naslovom ŽIVETI. Na razstavi se je predstavilo 60 zgodb 68 avtorjev, v projekt pa so bile vključene tudi projekcije filmov Godfreya Reggia. Razstavo so spremljale aktivnosti z družbeno kritično vsebino.

Avtorji besedil: Karl Markus Gauß, Boris Gorupič, Kurt Kaindl, Marko Košan, Maja Škerbot, Milena Zlatar
Izdala: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2005

Naklada: 500 izvodov
Cena: 10€

2005

Akademski slikar in magister umetnostne zgodovine Marijan Tršar se je s tokratno razstavo predstavil s svojimi najnovejšimi deli, nastalimi v zadnjih dveh letih. Predstavil se je s kompozicijami, ki so sad njegovega dolgoletnega odkrivanja, preoblikovanja in poenostavljanja form ter tehničnega znanja.

Avtor besedila: dr. Milček Komelj, Milena Zlatar
Izdala: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2005
Cena: katalog na voljo v knjižnici KGLU