2001

2001

Reaffiliations Sightings/ Vrnitve je naslov mednarodne potujoče razstave, pri kateri sodeluje 13 umetnic. Razstava prikazuje dve pomembni temi človeške in/ali ženske/kulturne identitete: mater in preseljevanje. Umetnice razstavljajo svoja dela v izpraznjenjih domovih ali »podomačenih« galerijskih prostorih. Vrnitve prikazujejo številne zgodbe, ki nastopajo kot posledica preseljevanja in materinstva ter tam, kjer se oboje prekriva.


Avtorici besedil: Katarina Hergold, Claudia Maria Luenig
Izdala: Galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2001
Cena: zloženka na voljo v knjižnici KGLU

2001

Odsevi fantastike in nadrealizma v slovenskem slikarstvu 20. stoletja
Razstava v razstavi: Avgust Lavrenčič, Simulirani kolaž

Posebnost razstave, ki je razpeta med pionirska leta osvobajanja umetniškega izraza z obračanjem k nadrealističnemu in nadrealnemu ob prevladujočem modernističnem razvoju do ponovne vzpostavitve pluralnih ustvarjalnih načinov v zadnjem desetletju 20. stoletja, je v celostnem učinkovanju razstave. S tem se vzpostavi podoba »simuliranega kolaža«, ki reprezentira teatrski način učinkovanja celote. Razstava v razstavi je izbor del slikarja Avgusta Lavrenčiča, katerega opus je zaznamovalo prav gledališče kot oblika spektakelske funkcije.

Avtor besedila: Milena Zlatar
Izdala: Galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2001
Cena: zloženka je na voljo v knjižnici KGLU

2001

Ekspresionizem znotraj modernizma, Mirsad Begić: Hommage Tisnikarju

Tisnikar in Begić vzpostavljata zanimiv dialog, skozi njuno avtopoetiko povezujeta tradicijo in modernizem; prvi z iskreno elementarnostjo, drugi pa z intelektualno percepcijo stanja človekovega bivanja. Skupna jima je izrazna moč in čustvena intenzivnost, ki povezuje njun osebno mitologijo. Kipar se je slikarju poklonil s skulpturo Hommage Tisbikarju (2001, bron), delom, ki smiselno dopolnjuje stalno postavitev v Galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec. Obema umetnikoma je skupna tudi elementarna risba, ki najbolj neposredno odkriva in zapisuje genialnost njunih zamisli.

Avtorji besedil: Milena Zlatar, Nadja Zgonik, Milček Komelj
Izdala: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2001
Cena: zloženka na voljo v knjižnici KGLU

2001

Božidar Ted Kramolc

V Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec se je s pregledno razstavo del predstavil slikar in grafik Božidar Ted Kramolc. Umetnik je grafiko vseskozi doživljal kot antipod slikarstva. Najljubša mu je bila suha igla, veliko se je posvečal tudi linorezu in lesorezu. Umetniški opus Kramolčevega dela sestavljajo številne grafike, kolorizmi, portreti, krajine, figuralne kompozicije in tihožitja.

Ob tokratni pregledni razstavi umetnikovih del je izšel tudi katalog s spremnim besedilom Alenke Domjan ter Irene Mislej in reprodukcijami Kramolčevih del.

Avtorici besedil: Alenka Domjan, Irena Mislej
Izdala: Galerija sodobne umetnosti Celje
Leto izdaje: 2001
Cena: katalog na voljo v knjižnici KGLU

2001

V Galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec so se s svojimi deli predstavili Johan Grimonprez, Žiga Kariž, Marko Peljhan, Miha Štrukelj in Sašo Vrabič. Na ogled so postavili video projekcije, interaktivne instalacije ter zvočno-vizualne postavitve, ki so podrobneje predstavljene v spremljajočem razstavnem katalogu.

Avtorji besedil: Jernej Kožar, Johan Grimonprez, Žiga Kariž, Marko Peljhan, Miha Štrukelj, Sašo Vrabič
Izdala: Galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2001
Cena: katalog na voljo v knjižnici KGLU

2001

Franc Berneker je slovenski kipar, ki je širši javnosti znan zgolj kot prvi slovenski moderni kipar in kot avtor najlepšega ljubljanskega spomenika Primožu Trubarju. Prvo informacijo o Francu Bernekerju je ponudila Retrospektivna razstava ob 110-letnici umetnikovega rojstva v Galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Tokratna razstava njegovih del je poskušala uveljaviti nove načine presojanja kiparske umetnosti, nenazadnje tudi prispevati k popularizaciji vprašanja slovenskega pionirskega kiparstva in njenih ustvarjalcev.

Avtorici besedil: Špela Spanžel, Milena Zlatar
Izdala: Galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2001
Cena: 15€