1992

1992

Franjo Golob. Lojze Šušmelj

Avtor besedil: Marko Košan

Izdala: Galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1992

Naklada: 600 izvodov

Cena:...

1992

Alojz Jerčič: pregledna razstava 1979 – 1992

Avtorja besedil: Marko Košan, Ichiru Hariu

Izdala: Galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec

Leto izdaje:...

1992

George Graciansky: The end of something / Konec nečesa!

Avtor besedila: George Graciansky

Izdala: Galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1992

Cena:...