1988

1988

Sodobna belgijska grafika

Avtor besedila: Andrè Balthazar

Izdala: Galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1988

Naklada: 600 izvodov

Cena:...

1988

Bienale del jugoslovanskih likovnih umetnic (grafika). Pregledna razstava grafičnih del Ankice Oprešnik.

Avtorji besedil: Milena Zlatar, Miloš Arsić, Sonja Abadžieva Dimitrova, Ješa...

1988

Metod Zavadlav: Fotografije (akti in gledališka fotografija)

Avtor besedil: Marko Košan

Izdala: Galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1988

Cena:...