1987

1987

Avtor besedil: Janez Šter

Izdal/a: Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1987

Naklada: 300 izvodov

Cena: katalog na voljo v knjižnici KGLU

1987

Avtor besedil: Milena Zlatar

Izdal/a: Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1987

Naklada: 500 izvodov

Cena: 2€