1986

1986

Avtorji besedil: prof. dr. Dušan Mlinšek, Stane Bernik

Izdal/a: Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1986

Cena: katalog na voljo v knjižnici KGLU

1986

Avtorici besedil: Milena Zlatar, Marjana Štalekar

Izdal/a: Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1986

Naklada: 300 izvodov

Cena: katalog na voljo v...

1986

Avtor besedil: dr. Franc Tretjak

Izdal/a: Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1986

Cena: katalog na voljo v knjižnici KGLU