1982

1982

Avtorja besedil: Karel Pečko, Milena Zlatar

Izdal/a: Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1982

Naklada: 400 izvodov

Cena: katalog na voljo v knjižnici...

1982

Avtor besedila: Milena Zlatar

Izdal/a: Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1982

Naklada: 300 izvodov

Cena: katalog na voljo v knjižnici KGLU

1982

Avtor besedila: Janez Mesesnel

Izdal/a: Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1982

Cena: zloženka na voljo v knjižnici KGLU

1982

Avtor besedila: Gianna Pagani Paolino

Izdal/a: Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1982

Cena: zloženka na voljo v knjižnici KGLU