1981

1981

Avtorji besedil: Karel Pečko, Milena Zlatar

Izdal/a: Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1981

Naklada: 400 izvodov

Cena: katalog na voljo v knjižnici...

1981

Avtorji besedil: Ivan Sedej, Bošnjak Sreto, Suzanne Otlet, Melita Stele-Možina, Tomaž Brejc

Izdal/a: Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1981

Cena: zloženka...

1981

Avtorji besedil: dr. Iva Curk, Mira Strmčnik-Gulič, Stanko Pahič, Ivan Tušek

Izdal/a: Občinska kulturna skupnost in Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

Leto izdaje:...

1981

Avtorja besedil: Cene Avguštin, Janez Mesesnel

Izdal/a:

Leto izdaje: 1981

Cena: katalog na voljo v knjižnici KGLU