1980

1980

Avtor besedila: Franc Zalar

Izdal/a: Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1980

Naklada: 1000 izvodov

Cena: zloženka na voljo v knjižnici KGLU

1980

Avtor besedila: Niko R. Kolar

Izdal/a: Umetnostni paviljon Slovenj Gradec

Leto izdaje: 1980

Cena: zloženka na voljo v knjižnici KGLU