2008

2008

Slikar minljivosti in pričevalec poslednjih trenutkov človekovega bivanja Jože Tisnikar je ustvaril velikanski opus slik in risb. Del njih je zbranih v zbirki Koroške galerije likovnih umetnosti, ki jih tokrat predstavljamo na razstavi. Slednjo spremlja katalog s podrobnejšim vpogledom v umetnikovo ustvarjanje ter reprodukcijami razstavljenih del.

Avtor besedila: Katarina Hergold Germ
Izdala: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2008
Cena: 5€

2008

Večmedijska razstava Jožefa Muhoviča, Iz oči v oči s prezenco, je bila pripravljena v sodelovanju z Zavodom Celeia Celje in predstavlja dopolnjeno postavitev razstave, ki je bila na ogled v Galeriji sodobnih umetnosti Celje. Ob razstavi je izšel katalog z besedili Milene Zlatar, Alenke Domjan, Barbare Sterle Vurnik, Črtomirja Freliha, Roberta Inhofa ter reprodukcijami umetnikovih del.

Avtorji besedil: Milena Zlatar, Alenka Domjan, Barbara Sterle Vurnik, Črtomir Frelih, Robert Inhof
Izdali: Zavod Celeia Celje – Galerija Sodobne umetnosti Celje, Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2008
Naklada: 300 izvodov
Cena: 20 €

2008

Koroška galerija likovnih umetnosti tokrat predstavlja razstavo Metke Kavčič in Bogdana Borčića z naslovom »VRATA«. Za Metko Kavčič so vrata iztrgano dejstvo, urbana metafora spreminjanja, propadanja in odpiranja, pri Bogdanu Borčiću pa vrata pomenijo prehod iz slike v skulpturo. Razstavljena dela in umetnika sta podrobneje predstavljena v razstavnem katalogu.

Avtor besedil: Marko Košan, Jernej Kožar, Aleksandra Rošer
Izdala: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2008
Naklada: 500 izvodov
Cena: katalog na voljo v knjižnici KGLU

2008

Nujen diskurz: histerija je razstava s katero želi Koroška galerija likovnih umetnosti spremeniti in oživiti razstavno dejavnost galerij in muzejev in bo edina razstava v Sloveniji te vrste. Zvrstile se bodo različne prireditve od umetniških pogovorov, predavanj in okroglih miz, umetniški videi in filmske projekcije. Projekt spremlja katalog, katerega del je v digitalni obliki.

Avtorji besedil: Laszlo Glozer, Jernej Kožar, Radopoggi, Helmut Schneider
Izdala: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2009
Cena: 15€

2008

Razstava POETIKA obravnava ustvarjanje štiriindvajsetih umetnikov, katerih poezija je navzoča v njihovem likovnem izrekanju. Zapisi so ustvarjeni po vnaprej določenem konceptu, ki se vizualno razkrije v središčnem delu z naslovom Krog življenja. Razstavo spremlja katalog s spremno besedo Tatjane Pregl Kobe, predstavitvijo sodelujočih umetnikov ter njihovimi razstavljenimi deli.

Avtor besedila: Tatjana Pregl Kobe
Izdala: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2008
Naklada: 500 izvodov
Cena: 20 €