2007

2007

Razstava del koroških likovnih umetnikov

Jubilejno leto Koroške galerije likovnih umetnosti se je zaključilo z razstavo del preko šestdesetih Koroških likovnih umetnic in umetnikov. Posebna izdaja časopisa Koroške galerije likovnih umetnosti, PR, služi kot katalog ob razstavi, ki združuje slikovno gradivo in izjave umetnic ter umetnikov.

Avtor besedila: Milena Zlatar
Izdala: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2008
Naklada: 1000 izvodov
Cena: katalog na voljo v knjižnici KGLU

2007

Fotograf Roberto Kusterle se je tokrat v Koroški galeriji likovnih umetnosti predstavil s projektom »V brezčasnih prostranstvih«. O njegovi umetnosti ne moremo govoriti zgolj o fotografiji, pač pa tudi o oblikovanju prostora, o pripovedovanju, o spletu izmišljije in miselnega razraščanja, ki s fotografsko tehniko omogoča domiselno, izbrušeno, očarljivo prednašanje podobe.

Avtor besedila: Franca Marri
Izdala: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2007
Cena: zloženka na voljo v knjižnici KGLU

2007

Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec v svoji zbirki hrani večino Tisnikarjevih del. Ta zbirka se predstavlja na poseben način, v dialogu z deli drugih avtorjev, za katere je prav tako značilna poetika »tisnikarjevske«eksistencialne napetosti in je zaradi tega poimenovana HOMMAGE TISNIKARJU. Na tokratni razstavi so ob bok Tisnikarju predstavljene tudi Pivkove Podobe slutnje. Razstavo spremlja zloženka s podrobnejšo predstavitvijo obeh umetnikov.

Avtor besedila: Milena Zlatar
Izdala:Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2007
Cena: zloženka na voljo v knjižnici KGLU

2007

Mednarodna razstava sodobnih vizualnih umetnosti

Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec je ob svoji petdesetletnici »gostila« mednarodno obarvano razstavo NIT/THREAD, na kateri je sodelovalo 33 domačih in tujih umetnikov. Vzporedno z razstavo je izšel tudi obsežen katalog s spremnima besedama Milene Zlatar in Maje Škerbot ter predstavitvami sodelujočih umetnikov in reprodukcijami njihovih del.

Avtorji besedil: Milena Zlatar, Maja Škerbot, Aleksandra Rošer
Izdala: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2007
Naklada: 500 izvodov
Cena: 10€