2014

2014

V Koroški galeriji likovnih umetnosti – Galeriji Ravne se tokrat s samostojno razstavo »Displaced world, deplasiran svet« predstavlja Uroš Weinberger. Umetnikovo slikarstvo je bilo v okolju od koder izhaja vselej dobro sprejeto, kar med drugim potrjuje tudi njegova stalna prisotnost na tukajšnji likovni sceni. Zdi pa se, da Weinberger prav s slednjo razstavo počasi zaključuje obdobje mladostne zagnanosti v iskanju osebnega izraza. Dela, s katerimi nas tokrat nagovarja, je izvedel v maniri, ki jo uporablja in razvija že dalj časa in zaznamuje praktično ves njegov opus, v principu kolaža.

Vzporedno z razstavo je v sodelovanju z Galerijo Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, izšel tudi razstavni katalog, ki umetnika z reprodukcijami njegovih del podrobneje predstavlja.

Avtor spremnega besedila: Barbara Rupel
Izdala in založila: Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki
Leto izdaje: 2012
Naklada: 800 izvodov
Cena:  5€

2014

Poletno razstavno obdobje v Koroški galeriji likovnih umetnosti – Galeriji Ravne se je začelo s pregledno razstavo Vesne Krebs – Narava realnosti. Slednja je rezultat njenega večletnega raziskovanja odnosa narava – tehnologija – človek v povezavi z vizualno percepcijo. Vesnino likovno prakso zaznamuje konceptualno prisvajanje in kolažiranje podob s ciljem formulirati nove vizualne izkušnje znotraj znanih vzorcev. Razstava je del projekta RAZLIKA/DIFFERENZ, ki ga Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec izvaja v sodelovanju s KI Kürbis Wies in ga podpira Štajerska deželna vlada.
Več o njenem delu in trenutni razstavi je predstavljeno v zloženki, ki je izšla ob otvoritvi razstave.

Avtorji besedila: Jernej Kožar, Vesna Krebs
Izdala in založila: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: april 2014
Naklada: 400 izvodov
Cena: zloženka je na voljo v knjižnici KGLU