2016

katalog

Avtorji besedila: Marko Košan
Izdala in založila: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2016
Naklada: 300 izvodov
Cena: 7 Eur

katalog

Avtorica besedila: Katarina Hergold Germ
Izdala in založila: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto...

katalog

Avtor besedila: Jernej Kožar
Izdala in založila: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2016
Naklada: 200 izvodov
Cena: 2 Eur

Avtorica: Katarina Hergold Germ, Tjaša Rener (ilustracije)
Izdala in založila: Koroška galerija likovnih umetnosti, Založba Cerdonis
Leto...

Avtorji: Boris Buden, Jelena Vesić, Vladimir Jerić Vlidi, Aida Sanchez de Serdio Martin, Barbara Steiner and Anna Lena von Helldorff, Oriol Fontdevila, Gordana Nikolić, Sanja...