2015

katalog

Avtorji besedila: Jernej Kožar
Izdala in založila: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2015
Naklada: 150 izvodov
Cena: 10 Eur

katalog

Avtorji besedila: Jernej Kožar, Neža Mrevlje
Izdala in založila: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2015
Naklada: 200 izvodov
Cena:

katalog

Avtorji besedila: Tina Kralj
Izdala in založila: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje:2015
Naklada: 300 izvodov
Cena:5 Eur