2012

2012

Predstavitev zasebne zbirke Madlene Zepter v Slovenj Gradcu po dolgem času ponuja prvi kompleksni pregled umetnosti, nastale od 2. polovice dvajsetega stoletja v Jugoslaviji in nato v držav naslednicah. V zbirki so tudi dela, ki so umetniške dosežke nekdanje Jugoslavije uspešno predstavili tudi na svetovni umetniški sceni. Na tokratni razstavi je predstavljen samo izbor del iz bogate zbirke Muzeja Zepter, prvega tovrstnega zasebnega muzeja v Srbiji, ki so ga svečano odprli leta 2010 v veličastni stavbi v historičnem delu Beograda.

Avtor besedila: Ivana Simeonović Ćelić
Izdala: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2102
Naklada: 2500 izvodov
Cena: zloženka je na voljo v knjižnici KGLU

2012

Razstava TEKST V PODOBI  v okviru Mednarodnega festivala mlade literature Urška 2012 sodi v program EPK (Evropske prestolnice kulture) 2012. Tekst v podobi je naslov tematskih razstav, ki jih je za sezono 2011/2012 razpisal Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Državna tematska razstava nam v izboru najkvalitetnejših del ponuja širok razpon možnosti, ki se je ustvarjalcem ponujal ob razpisani temi. Izbor je nastal na osnovi natančnega ogleda 10 regijskih razstav, ki so ponujale že selekcionirane izbore vsega, kar so likovniki iz celotne Slovenije poslali na razpis. Razstava tako predstavlja 58 del, ki so se uvrstila skozi končno selektorsko sito.
Ob razstavi je izšel katalog z besedilom Janeza Zalaznika ter reprodukcijami razstavljenih del.

Avtor besedila: Janez Zalaznik
Izdal: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Ljubljana
Leto izdaje: 2012
Naklada: 1000 izvodov
Cena: katalog na voljo v knjižnici KGLU


Katalog razstave Angeli apokalipse, ki je vzpostavila dialog med posebnima slikarjema, približevanja in razhajanja poetik dveh velikih evropskih mojstrov druge polovice dvajsetega stoletja: Vladimirja Veličkovića, ki že od šestdesetih let dvajsetega stoletja živi in ustvarja v svetovljanskem Parizu in zarisuje apokaliptična stanja življenja, ter Jožeta Tisnikarja, ki je vse življenje preživel v rodni Mislinjski dolini in mu je kulturna klima lokalnega okolja postala ustvarjalni naboj, delovno okolje pa umetnostna forma, ki se kaže v specifični likovni govorici.

Avtorji besedil: Iztok Geister, Artur Lundkvist, Milena Zlatar, Slavoj Žižek
Izdala: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2012
Cena: 10€

Zloženka mednarodne razstave  sodobne umetnosti SOFT CONTROL: umetnost, znanost in tehnološko nezavedno, ki se je odvijala v okviru programa Maribor – Evropska prestolnica kulture 2012. Projekt je bil predstavljen na dveh prizoriščih: V Multimedijskem centru KIBLA v Mariboru ter v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Kurator razstave SOFT CONTROL je DMITRY BULATOV, umetnik, novomedijski teoretik in kustos Nacionalnega centra za sodobno umetnost (Kaliningrad, Rusija). Na razstavi so bila predstavljena dela tridesetih umetnikov iz enajstih različnih držav.

Izdala: KID / ACE KIBLA, Maribor (zanjo: Aleksandra Kostič)
Leto izdaje: 2012
Naklada: 3000 izvodov
Cena: brezplačna brošura

Katalog razstave Javni govor / Public Speach, na kateri mednarodna skupina umetnikov (Alma Suljević iz Sarajeva, Maria Papadimitriou iz Grčije, Darinka Pop-Mitić iz Beograda, Isa Rosenberger z Dunaja, Abaz Dizdarević iz Črne Gore in Polonca Lovšin iz Slovenije) v svojih delih združi umetnost, socialno intervencijo in kulturni aktivizem ter se sprašuje, kako aktualni družbeni, socialni, politični in drugi procesi vplivajo na konstrukcijo pomena javnega prostora, v katerem se odražajo odnosi znotraj družbe v lokalnem okolju izbranih mest.

Avtorji besedil: Tadej Pogačar, Marko Košan, dr. Renata Salecl
Izdala: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2012
Naklada: 1000 izvodov
Cena: 10€


Razstava izbranih del koroških likovnih umetnikov

Sodelujoči umetniki:
Franc Berhtold, Bogdan Borčić, Kaja Brezočnik, Stojan Brezočnik, Katja Felle, Peter Hergold, Davorin Horvat, Tomo Jeseničnik, Blanka Kefer, Vesna Krebs, Benjamin Kumprej, David Herzog Leitinger, Štefan Marflak, Jure Markota, David Mencinger, Marija Nabernik, Zoran Ogrinc, Karel Pečko, Luka Popič, Maja Pučl, Tjaša Rener, Anton Repnik , Janez Repnik, Naca Rojnik, Jerneja Smolnikar, Lucija Stramec, Boštjan Temniker, Aphra Tesla, Milan Unkovič, Aljaž Velički, Tanja Vergles, Sašo Vrabič

Avtor besedila: Jernej Kožar
Izdala: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2012
Naklada: 1000 izvodov
Cena: 5€