2014

6. junij - 22. avgust 2014

Pregledna razstava Vesne Krebs je rezultat njenega večletnega raziskovanja odnosa narava – tehnologija – človek v povezavi z vizualno percepcijo. Vesnino likovno prakso zaznamuje konceptualno prisvajanje in kolažiranje podob s ciljem formulirati nove vizualne izkušnje znotraj znanih vzorcev. Z iskanjem in izpostavljanjem identičnih modelov v organskem in anorganskem razblinja iluzijo izoliranosti posameznika od sveta, izoliranosti posameznika od tehnologije, ter izziva posameznikov um, da nenehno postavlja realnost pod vprašaj. V vseh delih je gledalec vključen v simulaciji, največkrat pa kar aktiven soustvarjalec vsebine.

11.april - 31. maj 2014

Uroš Weinberger je eden tistih predstavnikov mlajše generacije, ki svoje delo dojemajo v smislu avantgardističnega nazora, da mora umetnost rasti sredi družbene realnosti, jo odražati, kritizirati in na sebi lasten, estetski način tudi spreminjati, vendar pa eden redkih, ki to udejanja v mediju klasičnega tabelnega slikarstva.

8. februar - 5. april 2014


Štefan Marflak bo na razstavi v Galeriji Ravne, ki jo bomo odprli v soboto 8. februarja, predstavil svoja najnovejša dela. Gre za prek dvajset slik naslikanih v zadnjem času potem, ko je dokončal svoje monumentalno delo Štauharija, ki stoji ob Prežihovi ulici na Ravnah na Koroškem.

3. oktober - 2. november 2014

Nika Oblak & Primož Novak kot tandem na področju sodobne umetnosti delujeta od leta 2003. V svoji umetniški praksi raziskujeta sodobno družbo pod vplivom medijev in kapitala, ter podrobno predstavljata njeno vizualno in lingvistično strukturo. Njuna dela s pridihom humorja ustvarjajo vzporednice med potrošniškim in svetom umetnosti. Pogosto operirata v mejnem področju med realnostjo in fikcijo, ter v delih nastopata kot protagonista in odigrata različne vloge. Glede na koncept uporabljata različne medije, od videa, fotografije, novih medijev, do instalacij...

7. november - 23. november 2014

Telo MIKKELA postaja artefakt. Prezentiran je kot nenehen umetelen ritual. Naravno telo postaja umetno skonstruirano telo. Minljivost postaja fizično – materialno dejstvo. S projektom MIKKEL raziskujem notranjosti od zunaj in vračanja k sebi s tehnologijo, ki zrcali sodobni človeški fizis – hibrid, sodobni posthumani objekt. Z vse večjo kompleksnostjo tehnologije vedno bolj izginjajo meje med naravnim in umetnim, notranjim in zunanjim in strojem in človekom. Lahko celo rečem, da razlike med rojenim in narejenim izginjajo. Evolucija umetnega vzpostavlja nov princip sodobne posthumane mitologije. Hibridnost se kaže kot nova artikulacija sodobnikove identitete. Vse te parametre pa združeno prikazujem v projektu MIKKEL.

28. november 2014 - 1. februar 2015

Aljaž Velički, Lovestory
 
Aljaž Velički je serijo fotografij z naslovom Lovestory posnel na Slovaškem, kjer že nekaj let živi in dela.