2004

10.12.2004 - 10.1.2005
V sodelovanju z galerijo Božidar Jakac iz Kostanjevice na Krki. Prenos iz Lamutovega salona iz Kostanjevice na Krki. Kustos Jernej Kožar za razstavo Luka Popiča in kustodinja Barbara Rupel za razstavo Jožeta Marinča. vabilo, katalog.
23.10.2004 - 10.11.2004
Teme: Skupna pot v prihodnost: Kaj si obetam od življenja v veliki evropski družini narodov, Proti ksenofobiji, za sožitje drugačnosti: Tvoja pravica je moja dolžnost; Internet - cel svet v...
15.10.2004
Muhammad Muller: instalacija V sodelovanju z Werkstadt Graz. Kustosa Jernej Kožar za KGLU in Joachim Bauer za Werkstadt Graz. Zloženka, katalog
9.7.2004 - 15.10.2004
Kustosi Milena Zlatar, Jernej Kožar, Boris Gorupič in Alenka Bajželj. Avtorji: Viktor Bernik, Janez Bogataj, Mirko Bratuša, Dušan Bučar, Gašper Demšar, Maja Tasič Demšar, Marko Deu, Design...
14.5.2004 - 30.6.2004
Kustodinja Milena Zlatar. Vabilo, plakat. Spremljajoča prireditev: predstavitev knjige Mohorjeve založbe Portreti avtorjev Damirja Globočnika in Tihomirja Pintarja(30.6.2004, vabilo)
16.4.2004 - 2.5.2004
Razstavo pripravila Obrtna zbornica Slovenije, MO Slovenj Gradec in Ministrstvo za gospodarstvo. Prenos na Ljubljanski grad (10.5.2004 - 30.5.2004) 191 razstavljavcev. Vabilo, plakat, katalog.
7.4.2004 - 5.5.2004
Razstava je bila v cerkvi sv. Vida v Dravogradu. Kustodinja Milena Zlatar. Vabilo, katalog.
24.3.2004 - 26.3.2004
Razstava v Družbenem domu na Prevaljah. Razstava je potekala v sodelovanju z občino Prevalje. Kustos Jernej Kožar. Zloženka
19.3.2004 - 9.4.2004
Kustosi Irene Mislej, Boris Gorupič in Milena Zlatar. Vabilo, zloženka, katalog.
10.3.2004 - 18.3.2004
V sodelovanju s Femino 2004.Izmenjava s projektom Plazma – Zvonka Simčič in Tanja Vujinović sočasno razstavljata v parlamentu na Dunaju.Kustos Jernej Kožar. Vabilo
13.2. 2004 - 11.3.2004
Kustos Jernej Kožar. Vabilo
16.1.2004 - 9.2.2004
Kustos Boris Gorupič. Vabilo