1984

8.6. - 17.6.1984
Pripravilo Splošno združenje gospodarske zbornice in Zveza obrtnih združenj Slovenije. Vabilo, katalog, plakat.
7.3. - 10.5.1984
Posredoval Muzej uporabne umetnosti Beograd. Avtorji:Nada Adžić, Aguš Bećiri, Jovan Bikicki, Branka Borojević - Džokić, Nadža Volčko, Isidor Vrsajkov, Lazar Vujaklija, Olivera Galović,...
7.2. - 20.2.1984
V sodelovanju z vrtcem.