2010

19. 6. do 20. 7. 2010

Za ustvarjanje Luke Popiča je značilno nenehno iskanje novih izraznih možnosti ter zavestnoizogibanje motivom in načinom, ki bi ga lahko zapeljali v zaprti sistem vase zagledane slikarske manire.

21. 5.2010 - 20. 6. 2010

Naslovna tematika letošnjega Majskega salona ponuja priložnost, da se s pregledno razstavo del 147 izbranih umetnic in umetnikov predstavijo individualne prehojene poti dosedanjega ustvarjalnega kreda.

14.5.2010 - 13.6.2010
NORA DE SAINT PICMAN: Valovanja prostorov bivanja – letni časi

9.4.2010 – 9.5.2010

Jure Markota je za zaključek svojega študija izbral vse prej kot kiparsko prezentacijo izbrane teme, ki s pomočjo večih sklopov vseskozi obravnava trg umetnin v korelaciji z osrednjim vprašanjem, kdo določa vrednost umetniških del.

9.4.2010 – 9.5.2010

Fotografinja Maja Šivec se že vrsto let posveča upodobitvi človeškega telesa, na način, ki ga je uveljavil veliki mojster fotografije Robert Mapplethorpe.

5.3.2010 – 4.4.2010

Neposredne pobude za tematsko zaključene nize slik, ki so v Voukovem ateljeju sistematično nastale v zadnjih petih letih, se navezujejo na izhodišče, ki ga je narekovalo stvarno javno naročilo za oblikovanje znamenja v krožišču slovenjgraške obvoznice v neposredni bližini lokacije starodavne nekropole, grobišča rimske naselbine Colatio.

5.2.2011 - 7.3.2011

Milojka Nanut je naslikala že preko štirideset portretov svojega moža, svetovno znanega dirigenta, v različnih kompozicijah, z velikim kolorističnim nabojem in barvno modulacijo, ustvarjeno z nasprotji med toplo obarvanimi svetlobami in hladnimi sencami.