1978

1978
Pripravila Tovarna usnja Slovenj Gradec v sodelovanju z UPSG.
6.10. - 15.10.1978
Pripravili Zveza združenj samostojnih obrtnikov SR Slovenije in Gospodarska zbornice Slovenije v sodelovanju z UPSG. Plakat, katalog
8.9.1978 - 22.9.1978
Kustodinja Milena Zlatar. Vabilo, zloženka
10.3.1978
Retrospektivna razstava ob njegovi 50 - letnici slik in risb. Kustos Karel Pečko. Vabilo, monografija
marec 1978
Avtorji:Marijana Muljević, Danica Antić, Katarina Žanić - Michieli, Sonja Tavčar - Skaberne, Vida Fakin, Liljana Bursać, Nives Kavurić - Kurtović, Olivera Grbić, Mira Spirovska, Vera Zarić,...
5.5. - 28.5.1978
Posredovala Narodna galerija v Ljubljani. Katalog
8.2.1978
20 - letnica UPSG. Avtorji: Gustav Januš, Gustav Gnamuš, Zorka Weiss, Alojz Zavolovšek, Stanislava Lušnic - Arsovska, Franc Berhtold, Franc Boštjan, Anton Herman, Vida Slivniker - Belantič,...