1970

oktober 1970
Avtorji: Janez Bernik, Bogdan Borčić, Luc Bratuž, Jure Cihlař, Stanko Cuderman, Ivan Čargo, Avgust Černigoj, Ivan Čobal, Riko Debenjak, Drago della Bernardina, Srečo Dragan, Štefan Galič,...
25.9. - 4.10.1970
Pripravila Gospodarska zbornica Slovenije - strokovni odbor Dravograd v sodelovanju z UPSG. Avtroji:Ivan Dvoršak, Boris Kos, Janko Krajšek, Mirko Reichenberg, Štefan Šnuderl, Vladimir...
3.7. - 30.9.1970
Retrospektivna razstava ob njegovi 50- letnici rojstva. Slike in risbe. Vabilo
23.1. - 5.2.1970
V sodelovanju z DSLU - pododbor Maribor. Avtorji:Kurt Amman, Franz Vinzenz Dressler, Traude Dressler, Franz Erntl, Fritz Jakob, Siegfried Krupbauer, Oskar Matulla, Maximilian Melcher, Karlheinz...