1968

28.11.1968
Avtorji:Ernst Arbeitstein, Franc Boštjan, Janko Dolenc, Jože Kramberger, Silvo Kresnik, Anton Repnik, Mitja Šendorfer, Tonka Vezovnik. vabilo
19.11. - 26.11.1968
Posredovalo DSLU - pododbor Maribor. Vabilo
14.9. - 29.9.1968
Pripravila Gospodarska zbornica Slovenije - strokovni odbor Dravograd v sodelovanju z UPSG. Vabilo.
10.7. - 22.7.1968
V sodelovanju z društvom Exlibris Slovenie. Avtorji: J. Bernik, A. Bucik, R. Debenjak, E. Deržaj, V. Gajšek, M. Gaspari, J. Gorup, B. Jakac, E. Justin, B. Kobe, I. Kos, M. Maleš, P. Medvešček,...
6.4. - 22.4.1968
V sodelovanju s švedsko ambasado v Beogradu. Vabilo, zloženka