1965

17.12.1965 - 3.3.1966
V sodelovanju z DLUUUS - pododbor Maribor. Avtorji:Joco Čermak, Ivan Dvoršak, Ivo Frelih, Janez Kališnik, Peter Kocjančič, Jože Kološa, Milan Kumar, Jože Mally, Marijan Pfeifer, Vlastja...
24.10. - 24.11.165
Avtorji:France Anžel, Zvest Apollonio, Mersad Berber, Milenko Bosanac, Kruno Bošnjak, Zvjezdana Brajnović - Hegedušić, Dragoljub - Bato Brajović, Antun Cetin, Dragica Čadež - Lapajne, Slavka...
2.10. - 20.10.1965
Vabilo
20.9. - 2.10.1965
Vabilo - zloženka
6.6. - 18.7.1965
V sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije. Avtorji:Peter Adamič, Ladislav Benesch, Edo Deržaj, Maksim Gaspari, Franc Godec, Frančišek Goldenstein, Ljudevit Grilc, Ivan Grohar, Gurik, Anton Gvajc,...
15.5. - 20.5.1965
Pripravile vzgojiteljice v sodelovanju z Zavodom za prosvetno pedagoško službo Dravograd. Vabilo
20.4. - 13.5.1965
Vabilo, zloženka.
19.4. 28.4.1965
V sodelovanju z Umetnostno galerijo Maribor. Avtorji:Jan Berdyszak, Franciszek Burkiewicz, Kaja Zbigniew, Andrej Kandziora, Eugeniusz Maldzis, Zygmunt Miszczyk, Eugeniusz Rosik, Kazimierz...
29.3. - 12.4.1965
V sodelovanju z DLUUUS - pododbor Maribor. Avtorji: Alenka Bartl, Vlsta Hegedušić, Sveta Jovanović,Marija Kobi, Niko Matul, Viktor Moljka, Saša Pavlič, Uroš Vagaja, Vida Zupan -...
6.3.1965
Avtorji: Ančka Gošnik - Godec, Marjanca Jemec- Božič, Marija Koren, Mara Kralj, Lidija Osterc, Ksenija Prunk, Roža Piščanec, Cita Potokar, Jelka Reichman, Marlenka Stupica - Muk, Tinca...
8.2. - 18.2.1965
Avtorji:Dragutin - Gute Avramovski, Stojan Batič, Bogdan Borčić, Janez Boljka, Božin Barutovski, Ljubomir Belogaski, Jovan - Janko Dimovski, Ivan - Vančo Gorgiev, Alenka Gerlovič, Bojan Golija,...