1961

4.10. - 30.10.1961
Razstava v cerkvi Sv. Duha tudi razstava Srednjeveška plastika Mislinjske, Mežiške in Dravske doline, v glsbeni šoli pa Valvazorjev grafični opus in njegovi sodelavci( razstave so bile prirojene...
10.9. - 30.9.1961
Vabilo, plakat, katalog
17.7. - 27.7.1961
V dodelovanju z Društvom likovnih pedagogov Vojvodine v Novem Sadu( dela so nastala na seminarju likovnih pedagogov v Slovenj Gradcu, julija 1961)
30.6. - 20.8.1961
Vabilo, plakat, katalog
28.5. - 5.7.1961
Posredovalo Društvo likovnih umetnikov uporabne umetnosti Slovenije - pododbor Maribor. Vabilo
29.4. - 12.5.1961
Pripravil Kulturno prosvetni svet iz Beograda. Posredoval Prosvetni servis v Ljubljani. Vabilo, plakat
16.4. - 28.4.1961
Slike, risbe, grafike in kipi. Vabilo, plakat