1960

29.12.1960 - 20.1.1961
Posredoval Venter za dećji crtež iz Zagreba.
16.10. - 31.10.1960
Vabilo, zloženka