Ivo Prančič: Tih - trip
26.5.2006 - 12.6.2006
Ivo Prančič: Tih - trip
Opis
Prančičev način slikanja je blizu Anselmu Kieferju; predvsem v načinu ustvarjanja iluzije globine (slikovno polje razdeli na vodoravne pasove, katerih barvne odtenke stopnjuje od sredine proti zgornjemu in spodnjemu robu ali obratno). Drugje Prančič polja svetlih odtenkov lazurno nanaša na platno zelo spontano, o čemer pričajo sledovi kapljic barve. Spet drug način slikanja Prančič uporablja, kadar celo slikovno polje prekrije tkanina. Le na robovih so ponekod še vidni sledovi temeljne barve. Te motive umetnik variira v različnih formatih in kompozicijah. Posamezne table sestavlja v večje triptihalne kompozicije s katerimi v tej zadnji fazi ustvarjalnega procesa ustvarja vedno nove likovne senzacije. Pri Prančiču lahko govorimo o ekspresionistični sliki zaradi načina slikanja in znakov, ki jih postavlja na površino: spraskana barva, prekrivanje plasti barv, barvni toni, ki v nas vzbujajo občutke stiske, groze in strahu. Slikarske prijeme (perspektiva, barva, …) uporablja na tradicionalen način, vendar gledalec na sliki ne more prepoznati podobe, ki jo je pričakoval. Prančič gradi svoje slike na visokomodernistični način, na način abstraktnega ekspresionizma in minimalizma. Rezultat je delo, ki ni več slika, je umetniški predmet, ki je drugačen od vsega, kar smo poznali doslej, je posthumanistični artefakt. Slika je vedno le objekt, simulaker, vendar naslikan predmet, simulaker, ki ničesar ne upodablja, predmet enak vsem ostalim predmetom. Umetnikov cilj ni slika, temveč predmet, ki nosi vse značilnosti slike. Ko ugotovi, da se slika giblje preveč v smeri podobe, da vse preveč postaja krajina, takrat doda tkanino, jo prekrije s črno, ali pa obrne, tako, da pasovi ne tečejo več vodoravno, temveč navpično in tako odločilno spremenijo naše branje podobe.