Svet galerije

Sestava sveta

V skladu z Odlokom o ustanovitvi je ob direktorju organ vodenja zavoda tudi Svet javnega zavoda KGLU.

ČLANI SVETA

Svet zavoda sestavlja devet članov:

štirje predstavniki ustanoviteljev:

predsednik sveta
Jože Vrabič - imenovanje MO Slovenj Gradec 
Silvo Pritržnik - imenovanje MO Slovenj Gradec:,
Danica Naglič - imenovanje MO Slovenj Gradec
Vera Krajnc - imenovanje Občine Ravne na Koroškem

dva predstavnika t.i. zainteresirane javnosti:

Irena Gajser (imenovanje ZDSLU),
Peter Petrovič (imenovanje ZKD Slovenj Gradec);

en član izmed zaposlenih v galeriji:

Katarina Hergold Germ

 

Poslovnik sveta galerije (pdf)

 

Svet opravlja tudi naloge strokovnega (umetniškega) sveta. Vodstvo galerije za strokovna
vprašanja po potrebi imenuje tudi posvetovalna telesa, sicer pa strokovna vprašanja rešuje
programski vodja galerije in strokovni kolegij, ki ga sestavljajo strokovni delavci galerije.