Izjava o omejitvi odgovornosti

Koroška galerija likovnih umetnosti (v nadaljevanju KGLU) upravlja in vzdržuje spletni portal 90s zaradi ohranjanja in obnove zbirke »Alternativna kultura na Koroškem v devetdesetih« ter zagotovitve kulturnega in izobraževalnega dostopa do nje.

Pri tem si KGLU prizadeva, da bi bili objavljeni podatki na tem spletnem portalu čim bolj točni, vendar pa ne more biti odgovorna in ne jamči za vsebine, ki so objavljene na njem, kot tudi ne za to, da so podatki, vizualno ali avdio gradivo popolni, točni, zanesljivi in ustrezni. Vsakršno zanašanje na podatke na tem spletnem portalu je izključno na lastno odgovornost. KGLU lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni vsebino na tem spletnem portalu.

KGLU si prizadeva, da bi ta spletni portal deloval nemoteno, vendar ne prevzema odgovornosti, če  začasno ne bi bil dosegljiv zaradi tehničnih vzrokov, ki so izven njenega nadzora. Prav tako KGLU ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi jo lahko uporabnik utrpel zaradi uporabe tega spletnega portala ali ker ga začasno ne bi mogel uporabljati.

Avtorske pravice

Vsebine spletnega portala 90s  in vsebine posamezne spletne strani tega portala so varovane kot avtorska dela v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP.

KGLU si prizadeva za dosledno spoštovanje moralnih avtorskih in izvajalskih pravic, zato navaja avtorstvo in vir vsebin objavljenih na svojem spletnem portalu v vseh primerih, ko so dostopni ustrezni podatki.

Uporabniki si lahko vsebine objavljene oziroma drugače dane na voljo javnosti na portalu 90s  ogledujejo, jih natisnejo ali naložijo na svoje osebne naprave, pod pogojem, da gre izključno za osebno uporabo brez namena doseganja kakršnekoli neposredne ali posredne gospodarske koristi.

Brez izrecnega pisnega dovoljenja KGLU oziroma drugih imetnikov izključnih avtorskih, izvajalskih ali drugih pravic je prepovedana kakršnakoli drugačna uporaba vsebin objavljenih oziroma drugače danih na voljo javnosti na portalu 90s  ali na posamezni spletni (pod)strani tega portala. Uporabnikom spletnega portala 90s  ni dovoljeno nikakršno javno reproduciranje, javno distribuiranje, javno prenašanje, javno predvajanje, javno prikazovanje ali drugačna javna priobčitev avtorskih del ali drugih varovanih vsebin objavljenih na portalu 90s. Prav tako ni dovoljena uporaba teh vsebin z namenom oglaševanja ali doseganja kakršnekoli druge neposredne ali posredne gospodarske koristi.