< 2016 >
Performing the Museum

Avtorji: Boris Buden, Jelena Vesić, Vladimir Jerić Vlidi, Aida Sanchez de Serdio Martin, Barbara Steiner and Anna Lena von Helldorff, Oriol Fontdevila, Gordana Nikolić, Sanja Kojić Mladenov, Jasna Jakšić, Mirta Pavić, Ana Kutleša, Branka Benčić, Andreja Hribernik, Gal Kirn in Niloufar Tajeri.
Urednika: Dušan Grlja, Aleksandra Sekulić
Izdal in založil: Muzej savremene umetnosti Vojvodina, Novi Sad
Leto izdaje: 2016
Naklada: 1000 izvodov
Cena: 7€
Knjiga je del projekta Performing the Museum, ki je nastal v okviru programa Kreativna Evropa.