Back to archive
Sodobna umetnost na Koroškem: Anja Jerčič Jakob, Michael Kos

Otvoritev / Ausstellungseröffnung: 7. 10. 2016, 19. 00


Anja Jerčič Jakob: Preraščanje / Überwachsen
Kustosinja projekta / Kuratorin des Projektes: Katarina Hergold Germ

Michael Kos: Razširitev območja somraka/ Ausweitung der Grauzone
Kustos projekta / Kurator des Projektes: Jernej Kožar


Lani junija smo v KGLU na otvoritvi razstave Sodobna umetnost na Koroškem (SLO/A), ki je nudila zanimiv vpogled v aktualno umetniško snovanje z obeh strani meje, razglasili dva izbrana umetnika za samostojno razstavo v letu 2016:  Anjo Jerčič Jakob in Michaela Kosa.

Im Vorjahr wurden Anja Jerčič Kos und Michael Kos aus einer Gruppenausstellung von Kunst aus der Region Kärnten/Koroška vom Kuratorenteam der Koroška galerija für eine Einzelausstellung nominiert.

Anja Jerčič Jakob: Preraščanje / Überwachsen


Anja Jerčič Jakob (1975, Slovenj Gradec) je umetnica, ki vse od diplome leta 2000 na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, kjer je tudi magistrirala iz grafike (2004) in slikarstva (2007), kontinuirano sledi svoji poti tankočutne in pronicljive proučevalke narave. Njena dela  prežema globoka intimno stkana vez z naravnim svetom, ki je v preteklih letih kulminirala v ponavljajočem se motivu preproste herbarizirane detelje, katere na skrivnostnih ozadjih njenih platen bivajo kot monumentalne likovne tvorbe, bolj kot karkoli drugega pa ji služijo kot sredstvo za raziskovanje likovne govorice ter transformacijo lastnega doživljanja sveta v likovnem jeziku.

Na pregledni razstavi v Koroški galeriji likovnih umetnosti umetnica poleg cikla detelj na monumentalnih platnih in kabinetne postavitve detelj, upodobljenih v različnih medijih, predstavlja še sočasno nastajajoče cikle krajinskih izsekov elementarnih podob gozda, poliptihov na les ter hibridnih objektov z rastočo deteljo, kjer umetnica vse bolj prevzema vlogo konceptualne vodnice, v izvedbi pa dovoljuje in prepušča soavtorstvo naravi.

Anja Jerčič Jakob (1975, Slovenj Gradec) ist eine Künstlerin, die seit dem Abschluss ihres Studiums im Jahr 2000 an der Akademie für bildende Kunst und Gestaltung – erfolgreich abgeschlossenes Magisterstudium der Grafik (2004) und der Malerei (2007) – kontinuierlich ihren Weg als einfühlsame

und feinfühlige Erforscherin der Natur beschreitet.
Eine intime Verbindung mit der Natur durchdringt ihre Werke. In den vergangenen Jahren kulminierte diese Verbindung im wiederholten Motiv eines einfachen, herbarisierten Klees, der auf geheimnisvollen Hintergründen in monumentalen, bildenden Gestalten lebt. Vor allem dienen diese jedoch als Mittel zur Erforschung der bildenden Sprache und zur Transformation der eigenen Erfahrungen mit der Welt in der bildenden Sprache.
In der Ausstellung des Museums für moderne und zeitgenössische Kunst Koroška in Slovenj Gradec stellt die Künstlerin außer dem Zyklus des Klees auf monumentalem Malleinen und Kabinettaufstellungen von Klee in verschiedenen Medien noch Landschaftszyklen elementarer Bilder aus dem Wald sowie Flügelaltäre aus Holz und hybride Objekte mit wachsendem Klee vor, wobei sie selbst immer mehr die Rolle der konzeptuellen Führerin übernimmt und der Natur die Rolle des Mitautors überträgt.

Michael Kos: Razširitev območja somraka / Ausweitung der Grauzone


Michael Kos se je rodil v Beljaku. Danes živi in ustvarja na Dunaju. Michael Kos je v začetku tega stoletja v Avstriji in tudi širše zaslovel s svojimi kamnitimi skulpturami, šivanimi kamni. To so različno veliki eratični bloki, katerih razpoke je zašil s pletenico ali kasneje z gumo.
Razstava Razširitev območja somraka Michaela Kosa obsega pet instalacij: Mlečna sila, Rekviem, Črna trojica, Šotor za vse in Telo kocka. Te inštalacije so realistične stvaritve, ki razkrivajo paradokse in kontradikcije naše družbe. Umetnikov pristop k problemu je resen, čeprav so formalne rešitve včasih na videz lahkotne. Permanentna grožnja terorja je najbolj očitna v najstarejšem delu Mlečna sila, ki govori o testiranju atomskih bomb, s katerimi so nekatere države grozile druga drugi in ostalemu svetu vso drugo polovico dvajsetega stoletja. Naslovi skulptur in inštalacij so besedne igre in delujejo kot sestavni del umetniškega dela ter so nekakšen uvod v razumevanje.

Unter dem Titel „Ausweitung der Grauzone“ realisiert Michel Kos nun in der Kunsthalle der Koroška galerija einen Installationen-Parcours, dessen einzelne Installationen ungewöhnliche Schlaglichter auf diverse gesellschaftliche und zeitgeschichtliche Themen werfen.
Die Grauzone steht für ein atmosphärisches, nicht gänzlich begreifbares Unbehagen. Sie ist eine kritische, pessimistische Gegenwartsreflexion, die sich durch künstlerische Verortungen von kulturellen und psychischen Spannungsfeldern manifestiert.
In seiner „Ausweitung der Grauzone“ präsentiert Michael Kos fünf raumgreifende Installationen, von denen 4 anlässlich der Ausstellung entstanden sind: Milk Force (2013), Requiem (2016), The Tent Sleeps All (2016), Body Cube (2016) und Black Trinity (2016).
Michael Kos wurde 1963 in Villach geboren, heute lebt und arbeitet er in Wien und in Retz (NÖ).


Skip to content