Back to archive
exhibition
11+1 Douze graveurs de Yougoslavie
01. 06. 1987 - 01. 11. 1987
Galerija Slovenj Gradec

Razstava je potekala v Centre culturel de la Communaute ” le Botaniqe” v Bruslju, v Salle Chavee v La Louviereu, v Institut Saint Lucv Liegeu.
Avtorji: Bogdan Borčić, Todorče Atanasov, Boge Dimovski, Marjan Kravos, Janoš Miklavc, Jožef Muhovec, Dimiče Nikolov, Karel Plemenitaš, Zmago Rus, Klavdij Tutta, Biljana Unkovska, Peter Waldegg.
Vabilo, plakat, katalog

Skip to content