Back to archive
exhibition
Drago Druškovič. Franco Vecchiet
19. 03. 2004 - 09. 04. 2004
Galerija Slovenj Gradec

DRAGO DRUŠKOVIČ
19.3.2004 – 12.4.2004

Drago Druškovič izhaja iz obmejnega koroškega prostora in spaja dva naroda: slovenskega in avstrijskega. Je slovenskega porekla, prebiva v sosednji državi, njegova likovna dela pa so znana tudi dosti širše (razstavljal tudi v pariških galerijah). Snov, ki ga zanima in jo vnaša v svoje slike in grafike ima svoje izhodišče v občih pojmih, ki spremljajo razvoj civilizacije vse od njenih najstarejših začetkov. Abstraktno formulirane slike ali pa sestavljeni znakovni sistemi, ki krojijo kompozicije, uporabljajo izrazna sredstva, ki imajo svojo osnovo v likovni artikulaciji različnih izročil, pri čemer se srečujeta arhaična komponenta in prisotnost našega časa.

Skip to content