Back to archive
exhibition
Gore v podobi
06. 06. 1965 - 18. 07. 1965
Galerija Slovenj Gradec

V sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije.
Avtorji:Peter Adamič, Ladislav Benesch, Edo Deržaj, Maksim Gaspari, Franc Godec, Frančišek Goldenstein, Ljudevit Grilc, Ivan Grohar, Gurik, Anton Gvajc, Anton Hayne, Valentin Hodnik, Božidar Jakac, Rihard Jakopič, Matija Jama, Anton Karinger, Maks Kavčič, Dore – Maj Klemenčič, Alojz Kogovšek, Gojmir Anton Kos, Vlasto Kopač, Ivan Kos, Anton Koželj, Maks Koželj, Avgust Lavrenčič, Miha Maleš, Bogdan Meško, France Pavlovec, Marko Pernhart, Dora Plestanjak – Slana, Karel Pečko, Ljubo Ravnikar.
Vabilo, katalog

Skip to content