Back to archive
exhibition
I. razstava del jugoslovanskih likovnih umetnic
07. 03. 1972
Galerija Slovenj Gradec

Avtorji: Stanislava Arsovska, Melita Bošnjak, Marija Banfro – Korošec, Cata Dujšan – Ribar, Milica Dinič, Silva Devetak, Marta Ehrlich, Višnja Ercegovič, Vera Fišer, Olivera Grbič, Ksantipa Grgoljatos, Neda Grdinič, Vesna Gaberščik, Zdenka Golob, Desa Glišič, Vera Horvat, Branka Ivančič, Olga Ivanjicki, Marjanca Jemec – Božič, Metka Krašovec, Marjanca Kraigher, Danica Korandvič – Mladenovič, Stanka Komac – Šraj, Mira Kraljevič, Gordana Lazič M., Milena Lah, Nada Lukežič, Mirjana Mareš, Olga Milunovič, Adriana Maraž, Nada Marovič – Stanič, Teodora Novšak, Ankica Oprešnik, Vukica Obradovič – Dragovič, Spomenka Pavlovič, Ksenija Prunk, Tatjana Pozdnjakov, Dora Plestenjak, Emiljana Pirkmajer, Roža Piščanec, Darinka Pavletič – Lorenčak, Irina Rahovsky – Kralj, Slavka Sredovič – Petrovič, Jelka Shubert Reichman, Lidija Stranič – Kašpar, Mira Sandič, Vida Slivniker, Mirjana Šipoš, Ljubica Tapavički, Tanja Tarnovska, Vlasta Tihec – Zorko, Marija Ujevič, Milena Usenik, Zora Vladen – Zavernik, Marija Vogelnik, Ana Viđen, Tatjana Zarin – Stefanovič, Vladimira Zupan de Saldias, Maša Živkov, Jelica Žuža.
Vabilo, katalog

Skip to content