Back to archive
exhibition
Davorin Horvat in Brigita Lekše, Ideja, razvoj, rezultat
12. 11. 2002 - 08. 12. 2002
Galerija Slovenj Gradec

Kako le v nekaj stavkih nazorno odgovoriti na vprašanje kaj je industrijsko oblikovanje?

Industrijsko oblikovanje seveda ni namenjeno samemu sebi. Osnovna naloga industrijskega oblikovanja je poenostavljeno rečeno pomoč pri reševanju določenih problemov trem stranem naenkrat. Eno stran predstavljajo končni uporabniki določenega proizvoda, drugo stran predstavljajo naročniki in tretjo proizvajalci določenega proizvoda. Naročnik in proizvajalec sta pogosto pod isto streho, a to v osnovi ne spremeni dejstva, da se ukvarjata vsak s svojimi specifičnimi problemi.

Gre torej za oblikovanje proizvodov namenjenih industrijski proizvodnji, upoštevajoč številne parametre, ki jih narekujejo končni uporabniki, naročniki in proizvajalci. Zaradi številnih specifičnih parametrov vsak nov industrijski proizvod zahteva svojo specifično obravnavo.

Industrijsko oblikovanje je proces, ki ga lahko imenujemo IDEJA – RAZVOJ – REZULTAT. Rezultat predstavlja sinteza oblikovalske ideje, pričakovanj uporabnikov, naročnikov in proizvajalcev.

Gre za proces, ki zahteva multidisciplinarni pristop, ki ga lahko imenujemo SOTOČJE ŠTIRIH REK. V osnovi gre namreč za sodelovanje štirih strokovnih področij, ki so industrijsko oblikovanje, stroke, ki obravnavajo pričakovanja uporabnikov, ekonomske in proizvodne stroke. Vsi sodelujoči so potrebni, da se od IDEJE preko RAZVOJA pride do REZULTATA, do vrhunskega rezultata!

Zelo aktualna tema današnjih dni je NACIONALNI INTERES. V njem bi moral biti tudi prostor namenjen industrijskemu oblikovanju, poleg pomembne vloge v gospodarskem smislu se ne sme pozabiti na vlogo industrijskega oblikovanja v širšem kontekstu. Zavedati se moramo, da materialna kultura nekega naroda, predstavlja pomemben kamenček v mozaiku njegove IDENTITETE.

Davorin Horvat

Skip to content