Back to archive
exhibition
Iz rok do oblike: razstava sodobnih inovativnih izdelkov na temeljih dediščine v Sloveniji
17. 09. 2015 - 11. 10. 2015
Galerija Slovenj Gradec


 


Ob 20. obletnici prirejanja rokodelskih razstav v
Slovenj Gradcu je Mestna občina Slovenj Gradec objavila
Natečaj za izbor sodobnih inovativnih izdelkov na
temeljih dediščine v Sloveniji, s katerim je ustvarjalce v
Sloveniji želela spodbuditi k izdelavi sodobnih in inovativnih
izdelkov, ki se naslanjajo na slovensko kulturno dediščino,
ki črpajo ideje, vzorce, oblike ipd. iz bogate zakladnice
naše dediščine ali pa vključujejo prvine lokalnih
ali regionalnih identitet, ki izhajajo iz kulturne dediščine
nekega kraja ali območja.

Na natečaj se je s svojimi izdelki prijavilo 81 ustvarjalcev
iz cele Slovenije.

Strokovna komisija v sestavi dr. Cvetka Požar,
kustosinja – muzejska svetovalka, Muzej za arhitekturo
in oblikovanje, mag. Tanja Roženbergar, direktorica,
Slovenski etnografski muzej in prof. Almira Sadar, oblikovalka
– redna profesorica, Naravoslovnotehniška fakulteta,
Oddelek za oblikovanje tekstilij in oblačil, je na
podlagi razpisnih kriterijev izbrala izdelke 15 ustvarjalcev;
tistih, kateri so izkazovali sodoben in inovativen pristop
pri izdelavi, materialu ali motivu.

Razstavljeni izdelki tako
služijo kot primeri spoja sodobnosti in tradicije.
Rezultat strokovnega izbora je razstava Iz rok do
oblike, ki je tudi del spremljevalnih prireditev ob 20.
razstavi domačih in umetnostnih obrti.

»Razveseljivo in vzpodbudno je, da je na natečaj
za razstavo sodobnih inovativnih izdelkov na temeljih
dediščine v Sloveniji prispelo veliko kakovostnih izdelkov.
Gradivo izkazujejo odlična in visoka znanja različnih
rokodelskih veščin in mojstrstvo avtoric in avtorjev
oblikovanih artiklov. Ročno izdelano in oblikovano blago
je kot antipod uniformirane cenene konfekcije, svoj
navdih črpa iz tradicije lončarstva, steklarstva, medičarstva,
čipkarstva, tkalstva, kolarstva in drugih domačih
obrti ter širše materialne kulture. Izdelki imajo uporabno
in estetsko vrednost, so del oblačilnega videza,
izkazujejo nabožno vsebino, podobe gospodarske dediščine.
Redkeje je motiv poiskan v duhovni dediščini,
mitih, bajeslovnih bitjih. Zastopani so različni materiali:
les, tekstil, steklo, kovina, keramika, lect.
Izmed množice gradiva pa jih le manjše število
uspešno in inovativno združuje preteklost in tradicijo s
sodobnostjo in modernostjo. Ti vključujejo tudi sodobne
materiale in tehnike, uporabljajo angažiran pristop
(recikliranje) in hkrati z izdelkom podajajo sporočilo,
kritično misel za sodobno družbo.
Vsekakor pa izjemna kakovost mnogih poslanih
izdelkov pomeni dobro izhodišče za nadaljnje razmišljanje
o vključevanju tradicijskih podob in znanja rokodelstva
v in za sodobno uporabo in sodobni čas.«
Tanja Roženbergar

»Osnovni namen razstave je izpostaviti dobro
oblikovane, sodobne izdelke, katerih izhodišče se navezuje
na bogato slovensko tradicijo.
Ročno delo v konceptu trajnostnega oblikovanja
pomeni nasprotje kopičenju izdelkov brez vrednosti,
poudarja lokalno pred globalnim, opozarja na
pozabljene kulturne vrednote, ki so jih gojili in razvijali
ljudje v daljšem časovnem obdobju v določenem
prostoru, prav tako pa razvija čustveno komponento v
oblikovanju.
Pri izboru izdelkov za razstavo je bila pomembna
njihova interpretacija s sodobnim predznakom, ki
ponuja nov, današnji pogled na oblikovanje z dodano
vrednostjo.«
Almira Sadar

»Razstavljeni izdelki so plod inovativnega ustvarjalnega
procesa, ki združuje tradicionalna znanja in
materiale ter bogato slovensko dediščino s sodobnimi
pristopi. Slednji se odražajo v raznolikih idejah, uporabi
novih tehnologij, vizualni podobi in ne nazadnje
tudi v sami izvedbi. Novi pristopi k ročno ustvarjenim
izdelkom odpirajo drugačne možnosti razvoja tovrstnih
izdelkov.«
Cvetka Požar

 

Organizator natečaja:
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
Pri organizaciji in izvedbi natečaja sodelujeta Koroška galerija likovnih umetnosti in Podjetniški center Slovenj Gradec.

Strokovna komisija:
Cvetka Požar, kustosinja – muzejska svetovalka, Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Tanja Roženbergar, direktorica, Muzej novejše zgodovine Celje
Almira Sadar, oblikovalka – redna profesorica, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za oblikovanje tekstilij in oblačil

Razstava sodobnih inovativnih izdelkov na temeljih dediščine v Sloveniji je del spremljevalnih aktivnosti ob 20. bienalni razstavi domačih in umetnostnih obrti, ki bo na ogled od 17. 9. 2015 – 11. 10. 2015 v prostorih Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu.


DATOTEKE:

– natecaj-za-razstavo-sodobnih-inovativnih-izdelkov-na-temeljih-dediscine-v-sloveniji-2015.doc

 

Skip to content