Back to archive
exhibition
Izbrani primeri renesančne umetnosti na slovenskem
04. 10. 1961 - 30. 10. 1961
Galerija Slovenj Gradec

Razstava v cerkvi Sv. Duha tudi razstava Srednjeveška plastika Mislinjske, Mežiške in Dravske doline, v glsbeni šoli pa Valvazorjev grafični opus in njegovi sodelavci( razstave so bile prirojene ob II. Simpoziju slovenskih umetnostnih zgodovinarjev v Slovenj Gradcu.)

Skip to content