Back to archive
exhibition
Jugoslovanska razstava fotoreprodukcij – oblikovanje industrijskih izdelkov
11. 11. 1962 - 30. 11. 1962
Galerija Slovenj Gradec

V sodelovanju z DLUUUS – pododbor Maribor in v okviru Plenuma Zveze likovnih umetnikov uporabne umetnosti Jugoslavije.
Avtorji: Bernardi Bernardo, Anton Blatnik, Vladimira Bratuž – Furlan, Jagoda Buić, Miloš Čirić, Zoran Didek, Boris Kos, Niko Kralj, Majda Kumar, Janja Lap, Vladeta Maksimović, Dana Pajnić – Oražem, Franc Papež, Ljubomir Pavičević – Fis, Bruno Planinšek, Miloš Požar, Nikola Radanović, Milica Rosenberg, Bogoljub Teofanović, Desanka Tomić – Djurović, Varda Gojko.
Vabilo, plakat, zloženka.

Skip to content