Back to archive
exhibition
Justus Jager: Med uničevanjem in obnovo
07. 08. 2012
Galerija Ravne

Justus Jager se je rodil leta 1982 v Dresdnu. Diplomiral je na akademiji za likovno umetnost v
st. Peterburgu, kar ga dela v evropskem okvirju posebnega, kajti na tamkajšnji akademiji
veliko pozornost namenjajo rokodelski izobrazbi umetnikov, v nasprotju s permisivnostjo
zahoda, kjer že nekaj časa velja pravilo »anything goes«.

Jager je v St. Peterburgu izbral smer monumentalnega slikarstva, kar pomeni, da posebej
obvlada velike formate slik, kar se lepo vidi v njegovem delu, posebej v ciklu slik s cirkuškimi
motivi, kjer ravno v velikih dimenzijah s spretno roko pričara barvito in živahno cirkuško
dogajanje, kjer se prelivajo barve ter ostri kontrasti svetlobe in sence. Že naslov cikla »Med
uničevanjem in obnovo« pa nam da vedeti, da Jager ni zgolj navdušen nad cirkuškim
življenjem, ampak da preko svojih stvaritev kritično žuga aktualnemu političnemu dogajanju.

Poleg cirkuških motivov se Jager posveča tudi portretom in krajini, kjer navdih išče v
nepreglednih ruskih ravnicah. V njegovem delu prepoznamo posebno slikarsko spretnost,
primerljivo s tisto starih mojstrov, kar ga dela posebej zanimivega, kajti danes je takih
slikarjev, ali kar umetnikov, ki bi zares dobro obvladali svojo obrt, malo.

Razstava, ki je pred nami je ena prvih mladega umetnika, ki ima še vso ustvarjalno pot pred
sabo. Na njej bomo videli nekatera starejša dela z omenjeno cirkuško motiviko, kot tudi
najnovejša, v katerih v tradicionalnih slikarski tehniki prikazuje sodobno kaotično življenje.

Razstava: Justus Jager: Med uničevanjem in obnovo.

Koprodukcija: Koroška Galerija Likovnih Umetnosti, Galerija kulturnega centra

Ravne na Koroškem in Kulturno društvo RAUM AU

Čas razstave: 07.08.2012 – 30.09.2012

Kuratorja razstave: Dr. Elmar Zorn in Rado Poggi, v sodelovanju z Jernejem Kožarjem

Skip to content