Back to archive
exhibition
Karel Pečko: Ritem, oblika, magična barva in harmonija
23. 12. 2005 - 29. 01. 2006
Galerija Slovenj Gradec

»Ni gore brez doline!« je eden izmed pogosto ponovljenih stavkov akademskega slikarja Karla Pečka, tako kot ni gibanja brez mirovanja in tišine brez glasu. O teh nasprotjih in ravnotežju ter harmoniji govorijo tudi njegova dela.

widescreen
foto: Tomo Jeseničnik

Od 23. decembra 2005  do konca januarja 2006 je bila v Koroški galeriji likovnih umetnosti na ogled razstava del akademskega slikarja Karla Pečka. Šlo je za pregledno razstavo, na kateri so bila predstavljena izbrana umetnikova dela še iz obdobja pred in med študijem na Akademiji za likovno umetnost in vse do danes. Razstava teče od študijskih risb preko izbora del iz obsežnega cikla slovenjegraških dvorišč in t.i. rdečega cikla do vodilnega motiva v slikarstvu Karla Pečka – Uršlje gore.

Predstavljen je izbor študijskih portretov, figur in krokijev, ki spadajo v obdobje od leta 1946 do konca študija 1954. Med najzgodnejša razstavljena dela spadajo risbe, nastale za sprejemni izpit na Akademiji za upodabljajoče umetnosti v Ljubljani. Po študijskem osvajanju risarskih in slikarskih tehnik, pa sledi že omenjeni rdeči cikel in cikel dvorišč. Dela tega obdobja pričajo o slikarjevem iskanju lastnega izraza in prepoznavnosti, ki ga potem najde z motivom Uršlje gore.

Večina del, ki so bila na ogled na razstavi, so v lasti Ustanove – Fundacije akademskega slikarja Karla Pečka, ki z letom 2006 beleži že deseto leto obstoja. Fundacija je bila ustanovljena leta 1996, njen glavni namen pa je štipendiranje študentov umetnosti in humanistike. Deset štipendistov je do sedaj že diplomiralo, letos pa štipendijo prejema osem štipendistov. Vsi, razen Aleša Logarja, ki študira glasbo na Dunaju, so študenti na Ljubljanski univerzi. Boštjan Temnikar, Jerneja Smolnikar, Špela Škodnik in Jure Markota so študenti na Akademiji za likovno umetnost, Gašper Breznik, Davorin Dolinšek in Ana Zajc pa študirajo glasbo. Poleg štipendiranja dodiplomskih in podiplomskih študentov je namen fundacije tudi založništvo in finančno podpiranje projektov, raziskav, ki se ukvarjajo s problematiko Koroške.
Ob ustanovitvi Fundacije je Karel Pečko le-tej podaril 252 del, ki so nastala med letoma 1946 in 1990. Fundacija je do sedaj izdala tri grafične mape. Prvo mapo so sestavljala grafična dela Karla Pečka, druga mapa je vsebovala grafike slovenskih avtorjev: Karla pečka, Franca Berhtolda, Bogdana Borčića, Lojzeta Logarja in Luke Popiča. Zadnja mapa pa je mednarodna grafična mapa avtorjev: Valentina Omana, Franka Vecchieta, Boge Dimovskega, Gabriela Belgeonnea, Vatroslava Kuliša in Saše Vrabiča. Letos so fundacijo ob drugih donatorjih podprli tudi kiparji s svojimi deli (Naca Rojnik, Andrej Grošelj, Mirsad Begić, Jiři Bezlaj, Dragica Čadež in Mirko Bratuša).

Družbena in umetniška angažiranost Karla Pečka sta odločilno zaznamovali dogajanje v Slovenj Gradcu, tako v preteklosti kot še danes. S slikarjem pa je neposredno povezana tudi galerija in njeno angažirano umetniško poslanstvo, ki ima svoje začetke v poznih petdesetih letih. Program galerije je bil pod vodstvom Karla Pečka, ki jo je vodil 40 let, mednarodno zastavljen. V tem pogledu je bila dejavnost galerije tudi zelo zaslužna za pridobitev naziva Mesto glasnik miru, ki si ga je mesto Slovenj Gradec pridobilo leta 1989.

Petdeset let po prvi razstavi Karla Pečka, leta 1956, pa je ob sedanji razstavi izšla tudi monografija, ki je bila predstavljena 27. januarja 2006.

Andreja Hribernik

Skip to content